Vælg en side

Har jeres medarbejdere brug for at blive bedre til ord, tal, IT eller engelsk?

Vi tilbyder lokale virksomheder gratis rådgivning og vejledning om voksen- og efteruddannelse af deres medarbejdere samt at gennemføre de relevante kurser. Hermed imødekommer vi et stigende behov for at uddanne medarbejderen internt i virksomheden. Hos TH. LANGS HF & VUC har vi fokus på at øge faglighed med udgangspunkt i den enkeltes situation.

Flere af vores kunder benytter også efteruddannelse til at få opkvalificeret medarbejderne i perioder med fordeling eller som alternativ til fyring.

TH. LANGS HF & VUC er desuden en del af VEU-center Østjylland, som er et formelt samarbejde mellem skoler, der udbyder voksen- og efteruddannelse.

 

Det er aldrig for sent at styrke sine kompetencer

Har I medarbejdere som har brug for at bliver bedre til at:
– læse
– skrive
– regne
– bruge engelsk
– bruge IT

På TH. LANGS HF & VUC tager vi udgangspunkt i den enkelte. Selv med få timers undervisning om ugen kan der skabes store fremskridt:

Undervisningen er gratis og kan afholdes i jeres virksomhed eller hos os på de tidspunkter, som passer jer bedst.

 

Vi giver mange ordblinde de rigtige muligheder

På de fleste arbejdspladser er det en fordel at kunne læse, stave og skrive. Det anslås, at omkring 4% af befolkningen er ordblinde og har svært ved at klare disse daglige opgaver. Det er mange. Heldigvis findes der IT-programmer og andre hjælpemidler, som kan støtte ved læsning og skrivning.

Har I medarbejdere, som kan hjælpes med en screening for ordblindhed og IT-værktøjer?

Ordblindeundervisningen er gratis, hvis man er testet ordblind.

Målrettet undervisning

Hos TH. LANGS HF & VUC tilrettelægger vi uddannelsestilbuddene med udgangspunkt i din virksomheds behov. Vi tilbyder uddannelse i flere fag og på mange niveauer. Hvis medarbejderne følger undervisning i arbejdstiden, har din virksomhed mulighed for løntabsgodtgørelse.

Uddannelsestilbud
Vi tilbyder kurser og uddannelsesplanlægning i forbindelse med:

– opkvalificering
– medarbejderudvikling
– produktionsnedgang
– afskedigelser
– fordeling

Vi tilbyder kurser inden for følgende områder:
– IT
– dansk
– matematik
– samarbejde og kommunikation
– psykologi
– formidling
– sprog

Læs også mere om Ordblindeundervisning her

Læs mere om Individuel kompetencevurdering (IVK) her

Læs mere om Forberedende voksenundervisning (FVU) her

Share This