Vælg en side

Læsevejledning og SPS(HF)

Du bestiller tid til læsevejledning hos Christine, Janne og Louise her.

Både Christine, Janne og Louise har kontor i bygning C på 1. sal.

På HF er der mulighed for at søge hjælp hos læsevejlederne og blive testet for læse- og skrivevanskeligheder med henblik på evt. specialpædagogisk støtte (SPS) i form af IT-hjælpemidler. Der er tale om programmer til PC og MAC, der kan støtte læsning og skrivning. Derudover kan vi sammen med dig – søge om studiestøtte, så at du kan få individuel hjælp af en lærer på din uddannelse til at udvikle dine læse- og skriveteknikker – og til at tilrettelægge dine skriftlige opgaver. Studiestøtten tager altid udgangspunkt i de konkrete lektier og opgaver, du arbejder med.

Kursister, som har andre støttebehov på grund af fx ADHD, Aspergers o.l. samt fysiske funktionsnedsættelser, kan vi også hjælpe med at søge om forskellige former for støtte (SPS) til at gennemføre uddannelsen.

Christine Øhlenschlæger

Læsevejleder, SPS-ansvarlig og HF dansk

Email: Coe@thlangshf-vuc.dk

Tidsbestilling

 

Janne Klysner

Læsevejleder, SPS-ansvarlig

Email: Jkmw@thlangshf-vuc.dk

Tidsbestilling

 

Louise Norlyk Larsen

Læsevejleder, SPS-ansvarlig

Email: lo@thlangshf-vuc.dk

Tidsbestilling

 

SPS lærere

Eva Larsen

Rasmus Herskind

Ruth Konnerup-Møller

Share This