Vælg en side

Tilmelding Hf-enkeltfag

Hvordan bliver jeg optaget?

Optagelse til HF-enkeltfag sker altid ved en personlig samtale med en studievejleder. Vi laver en uddannelsesplan for dig baseret på dine forudsætninger og fremtidsplaner. Til samtalen bedes du medbringe dokumentation for skolegang og anden uddannelse. Tid til en samtale kan reserveres direkte ved vejlederne.

Hvad kræves der af mig?
Du kan blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning. Vil du have en hel HF anbefaler vi, at du har aflagt 10. klasse prøve i dansk, engelsk og matematik. Mangler du et eller flere af fagene, kan du få undervisning i de pågældende fag på vores AVU-afdeling.
Hvornår skal jeg tilmelde mig?
Vi begynder tilmelding til det nye skoleår fra den 3. april. Jo tidligere du tilmelder dig, jo flere valgmuligheder har du, og jo bedre skema kan du få, da princippet om først til mølle gælder. Vi tilmelder indtil holdene er fyldt op eller indtil 3 uger efter undervisningsstart.
Hvilken hjælp kan jeg få undervejs?
På HF-enkeltfag tilbydes du individuel vejledning, som handler om at støtte dig i at gennemføre det planlagte uddannelsesforløb på VUC. Denne vejledning omfatter samtaler om studiemæssige, økonomiske, sociale og personlige forhold i relation til din uddannelsessituation. Vejledningen omfatter også forhold, der er af betydning for senere valg af uddannelse og erhverv. Studievalg Østjylland varetager overgangsvejledning, som handler om dine muligheder efter HF. Vejlederen fra Studievalg Østjylland har fast træffetid på skolen hver måned (se opslag), men kan også kontaktes pr. mail. I forbindelse med ansøgning til kvote 2 på videregående uddannelse (frist 15. marts) afholdes et specielt arrangement med studievalgsvejlederen.
Link: www.studievalg.dk/oestjylland
Hvordan med min økonomi?

Det koster et gebyr for hvert fag, du tilmelder dig på HF-enkeltfag. Se under priser. Dette gebyr får du tilbagebetalt, når du har afsluttet en hel HF eller en HFe fagpakke. Hvis du har mindst 23 timer om ugen, kan du få SU (Statens Uddannelsesstøtte). Hvis du har børn under 7 år, kan du nøjes med 17 timer. Hvis du er i arbejde har du mulighed for at søge hel eller delvis orlov fra arbejdet og få SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Hvis du er ledig, på revalidering eller på kontanthjælp kan du tage enkeltfag eller en hel HF-eksamen som led i en handlingsplan.

Få nærmere oplysninger om ansøgning om SU og SVU hos su@thlangshf-vuc.dk

 

Hvad kan jeg bruge HF til?
Du kan bruge HF til at komme videre i uddannelsessystemet. Du kan også bruge HF til at opdatere dine uddannelsesmæssige kompetencer og færdigheder i f.eks. sprog og matematik. Læs om dine uddannelsesmuligheder med en HF på www.ug.dk.
Share This