Vælg en side

Tilmelding 9.-10. klasse – AVU

Skal du testes i dansk og/eller matematik?
Såfremt du skal testes i dansk og/eller matematik, skal du booke en tid hos Lene Skov Mogensen – koordinator (FVU) på mail

HUSK at medbringe tidligere skolebeviser til samtalen.

Hvordan bliver jeg optaget?
Du kan blive optaget på VUC efter en personlig samtale med en studievejleder. Du kan reservere tid på hjemmesiden eller ved at ringe til skolens kontor på 6912 7920.
Hvad kræves der af mig?
AVU-fagene består for de fleste fags vedkommende niveauerne basis, G, F, E og D.

G niveau svarer til 9. kl. og E niveau svarer til 10. kl. udvidet niveau. På G niveau forlanger vi ikke specielle forudsætninger, men vurderer, om du vil kunne få udbytte af undervisningen. Hvis det er lang tid siden, du har gået i skole, eller du har brug for grundlæggende færdigheder i et fag, er basis niveau en mulighed. For at blive optaget på niveau E og D kræves det, at du i forvejen har forudsætninger som svarer til 9.klasses niveau, idet vi vurderer hvert fag for sig.

Hvornår skal jeg tilmelde mig?
De fleste af VUC´s fag på AVU-niveau begynder i august. På visse hold vil det være muligt at begynde på et senere tidspunkt. Dette kan studievejlederen orientere dig om.

Enkelte hold begynder i januar, og her kan du tilmelde dig hele efteråret.

Hvilken hjælp kan jeg få undervejs?
Hos studievejlederne kan du få oplysninger og råd om

  • Dine fremtidige uddannelsesønsker
  • Hvordan du tilrettelægger skolearbejdet?
  • Spørgsmål af mere personlig art
Hvordan med min økonomi?
Det koster et gebyr for hvert fag, du tilmelder dig på VUC. Se under priser. Mens du går på VUC, vil du måske være berettiget til at modtage økonomisk støtte i form af SU, dagpenge m.v. Tal med studievejlederne herom. Få nærmere oplysninger om ansøgning om SU (www.su.dk) og/eller SVU (www.svu.dk) hos Birgitte Nielsen på 1. sal i bygning C.
Hvad kan jeg bruge AVU-prøverne til?
Når du har bestået prøver på AVU-niveau, svarer det til, at du har bestået folkeskolens 9. eller 10. kl. prøver. Det nye D-niveau ligger lige under HF C niveau. Med disse beviser i bestemte kombinationer, kan du søge ind på ungdomsuddannelser som HF, HHX eller HTX, eller du kan gå i gang med en erhvervsuddannelse. Spørg din vejleder eller søg selv mere information på www.ug.dk

Har du spørgsmål?

Share This