VĂŠlg en side

Individuel Kompetencevurdering (IVK)

Som borger i Danmark kan man fÄ vurderet de kompetencer, man har tilegnet sig uden for et almindeligt skole- og uddannelsesforlÞb. PÄ TH. LANGS HF & VUC udfÞrer vi Individuel Kompetencevurdering inden for fag pÄ Almen Voksenuddannelse og fag pÄ gymnasialt niveau.

Hvor lang tid tager en IKV-proces?

I lÞbet af en mÄned fra din henvendelse vil din sag vÊre fÊrdigbehandlet.

Hvad koster det?

PĂ„ AVU- og gymnasialt niveau er en IKV gratis.

Hvad er en IKV, og hvad kan man bruge den til?

Ønsker du en vurdering alene med henblik pÄ udstedelse af kompetencebevis, uden samtidig at ansÞge om optagelse pÄ VUC, gÊlder fÞlgende:

Grundlaget for vurderingen skal vÊre de mÄl, der er beskrevet i reglerne for det pÄgÊldende fag. LÊs mere pÄ www.uvm.dk Her kan du finde en nÞje beskrivelse af de faglige mÄl for fagene pÄ Almen Voksenuddannelse sÄvel som for alle gymnasiale uddannelser. TH. LANGS HF & VUC kan realkompetencevurdere i de fag og niveauer, som skolen tilbyder. Hvis du Þnsker vurdering i et fag eller niveau, som vi ikke tilbyder, vil vi henvise dig til et andet VUC, hvor faget mÄtte findes.

Hvis dine kompetencer vurderes til helt eller delvist at kunne sidestilles med mÄlene for faget, udstedes et bevis for enten et helt fag eller dele af et fag.

Som hovedregel vil et kompetencebevis for et helt fag fra den gymnasiale fagrÊkke kunne medfÞre krav om fuld merit for faget. Dette gÊlder ved en efterfÞlgende optagelse pÄ en gymnasial uddannelse eller ved udstedelse af bevis for en gymnasial eksamen sammenstykket af enkeltfag. Der gives ikke karakter.

Anerkendelse af realkompetencer vil ske pÄ baggrund af afklaring, dokumentation og vurdering af dine realkompetencer.

Individuel kompetencevurdering pÄ AVU- og gymnasialt niveau er gratis forbrugerne. Der er klageadgang til KvalifikationsnÊvnet.

Hvordan fÄr man foretaget en IVK?

Hvis du Þnsker, at TH. LANGS HF & VUC hjÊlpe dig med at fÄ vurderet dine kompetencer, skal du gÞre fÞlgende:

  1. GÄ ind pÄ www.uvm.dk og find det fag og det niveau, du Þnsker at blive kompetencevurderet i. Det giver dig en fornemmelse af, hvad du skal kunne.
  2. GÄ derefter ind pÄ www.minkompetencemappe.dk. Dette er et hjÊlperedskab til dig, nÄr du skal forsÞge at kortlÊgge dine egne kompetencer
  3. Kontakt TH. LANGS HF & VUC. Husk at gÞre opmÊrksom pÄ, om det er AVU- eller HF-niveau, du Þnsker at blive vurderet pÄ.
  4. Medbring din udfyldte kompetencemappe samt dine eksamensbeviser og anden dokumentation til belysning af dine kompetencer til samtalen med studievejlederen.
  5. Under samtalen vil studievejlederen tage stilling til, om du har mulighed for at blive kompetencevurderet pÄ det niveau, du Þnsker, eller om du skal henvises videre til en anden instans.
  6. Studievejlederen tilrettelÊgger efterfÞlgende sammen med faglÊreren i de eller de pÄgÊldende fag, hvorledes kompetencevurderingen skal finde sted, og du indkaldes hertil.
  7. FaglÊrer og studievejleder vurderer resultatet og du fÄr svar.
Share This