VĂŠlg en side

Studievejledning HF- enkeltfag

Studievejledningen pÄ HF-enkeltfag har kontorer pÄ 1. sal i C-bygningen. AnsÞgere kan booke en tid til samtale om ansÞgningen online eller telefonisk.

Du mÞder fÞlgende vejledere pÄ HF- enkeltfag. Du kan kontakte dem pr. mail eller book en tid til samtale pÄ telefon 6912 7920

Pernille Frank

Studievejleder, samfundsfag

Email

Tidsbestilling

Lene LyngsĂž

Studievejleder, idrĂŠt

Email

Tidsbestilling

Ida Gislason

Studievejleder, psykologi

Email

Tidsbestilling

Hvordan bliver jeg optaget?

Optagelse til HF-enkeltfag sker altid ved en personlig samtale med en studievejleder, hvor vi laver en uddannelsesplan for dig baseret pÄ dine forudsÊtninger og fremtidsplaner. Til samtalen bedes du medbringe dokumentation for skolegang og anden uddannelse. Tid til en samtale kan reserveres via hjemmesiden eller pÄ tlf. 6912 7920.

Hvad krĂŠves der af mig?

Du kan blive optaget pÄ HF-enkeltfag et Är efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning. Vil du have en hel HF anbefaler vi, at du har aflagt 10. klasse prÞve i dansk, engelsk og matematik. Mangler du et eller flere af fagene, kan du fÄ undervisning i de pÄgÊldende fag pÄ vores AVU-afdeling.

HvornÄr skal jeg tilmelde mig?

Vi begynder tilmelding til det nye skoleÄr fra den 3. april. Jo tidligere du tilmelder dig, jo flere valgmuligheder har du, og jo bedre skema kan du fÄ, da princippet om fÞrst til mÞlle gÊlder. Vi tilmelder indtil holdene er fyldt op eller indtil 3 uger efter undervisningsstart.

Hvilken hjÊlp kan jeg fÄ undervejs?

PÄ HF-enkeltfag tilbydes du individuel vejledning, som handler om at stÞtte dig i at gennemfÞre det planlagte uddannelsesforlÞb pÄ VUC. Denne vejledning omfatter samtaler om studiemÊssige, Þkonomiske, sociale og personlige forhold i relation til din uddannelsessituation. Vejledningen omfatter ogsÄ forhold, der er af betydning for senere valg af uddannelse og erhverv. Studievalg Østjylland varetager overgangsvejledning, som handler om dine muligheder efter HF. Vejlederen fra Studievalg Østjylland har fast trÊffetid pÄ skolen hver mÄned (se opslag), men kan ogsÄ kontaktes pr. mail. I forbindelse med ansÞgning til kvote 2 pÄ videregÄende uddannelse (frist 15. marts) afholdes et specielt arrangement med studievalgsvejlederen.
Link: www.studievalg.dk/oestjylland

Hvordan med min Ăžkonomi?

Det koster et gebyr for hvert fag, du tilmelder dig pÄ HF-enkeltfag. Se under priser. Dette gebyr fÄr du tilbagebetalt, nÄr du har afsluttet en hel HF eller en HFe fagpakke. Hvis du har mindst 23 timer om ugen, kan du fÄ SU (Statens UddannelsesstÞtte). Hvis du har bÞrn under 7 Är, kan du dog nÞjes med 17 timer. Hvis du er i arbejde har du mulighed for at sÞge hel eller delvis orlov fra arbejdet og fÄ SVU (Statens VoksenuddannelsesstÞtte). Hvis du er ledig, pÄ revalidering eller pÄ kontanthjÊlp kan du tage enkeltfag eller en hel HF-eksamen som led i en handlingsplan.
FÄ nÊrmere oplysninger om ansÞgning om SU (www.su.dk) hos Aida Justesen og om SVU (www.svu.dk) hos Birgitte Nielsen. De har begge kontorer pÄ 1. sal i bygning C.

Hvad kan jeg bruge HF til?

Du kan bruge HF til at komme videre i uddannelsessystemet. Du kan ogsÄ bruge HF til at opdatere dine uddannelsesmÊssige kompetencer og fÊrdigheder i f.eks. sprog og matematik. LÊs om dine uddannelsesmuligheder med en HF pÄ www.ug.dk.

Share This