Vælg en side

Undervisningsforløb

Der er løbende optag. Et undervisningsforløb varer op til 72 lektioner.
Ved undervisningens start udarbejder underviseren sammen med dig en individuel undervisningsplan.

Du kan gå på ét eller flere hold efter behov.

Såfremt du har behov for undervisning i engelsk for ordblinde og/eller it for ordblinde, vil det være muligt at supplere danskundervisningen med dette

Alle tidspunkter repræsenterer forskellige hold med ordblindeundervisning. Sammen med OBU-vejlederen vil du derfor have mulighed for at bygge det skema op, som passer dig, ved at vælge de ønskede tidspunkter.

Har du spørgsmål?

Share This