Vælg en side

Hvad er HF3?

HF3 er et sammenhængende, tre-årigt HFe-forløb for unge mennesker med diagnoser inden for blandt andet autismespektret.

Hvis du derfor er mellem 16 og 30 år, og har en dokumenteret diagnose, som gør det vanskeligt for dig at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår, så kan HF3 være det rigtige for dig. Det er desuden en forudsætning, at det minimum er ét år siden, du afsluttede 9. eller 10. klasse.

HF3 er en særlig HF-enkeltfagspakke, hvor du på 3 år får en fuld HF, der er adgangsgivende på niveau med en almindelig 2-årig HF-uddannelse.

 

Det særlige ved HF3

Det særlige ved HF3 er, at du som kursist:

  • får et klasselignende forløb – og dermed ikke skal skifte hold fra fag til fag
  • går i klasse med andre kursister med lignende støttebehov
  • får SPS (specialpædagogisk støtte) sammen med dine medkursister, som en fast integreret del af skemaet
  • kommer i en HF3-klasse, som aldrig har mere end 24 kursister
  • har eget klasselokale med faste pladser + studieværksted

Klassens lærere har alle erfaring med og uddannelse i at undervise unge med diagnose.

Kontakt os

Kontakt vores HF3-koordinator, Pernille Frank på mail pf@thlangshf-vuc.dk, eller telefon 69127953 for flere oplysninger.

Ansøgning

Share This