Vælg en side

Tilmelding og økonomi

Du kan blive optaget på Hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Tilmelding
Webshoppen (se link til højre) er åben for tilmelding til enkeltfag til næste skoleår.

Hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til tilmeldingen, er du meget velkommen til at booke en tid til et telefonmøde hos os i studievejledningen. Hvis du gerne vil ringes op, så skriv dit nummer, når du booker en tid. Klik på en af boksene til højre for enten at gå i Webshoppen, eller booke en tid til samtale med en studievejleder.

Økonomi
Du kan få SU til HF, hvis en række betingelser er opfyldt.

For at få SU (Statens Uddannelsesstøtte) skal du blandt andet være fyldt 18 år, have mindst 23 undervisningstimer om ugen (17 timer, hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år) og være studieaktiv. Hvis du er SU-modtager, kan du også få tilskud til dækning af deltagerbetaling (se nedenfor). Du kan højst få dækket 85 procent af det månedlige beløb.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 3 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Du kan søge om tilskud til deltagerbetalingen (se nedenfor), hvis du modtager SVU.

Få mere at vide enten hos en studievejleder, eller hos vores særlige SU-vejleder.

Der er deltagerbetaling ved tilmelding til hf-enkeltfag. Se priserne her:

Fag Pris
Biologi, dansk, engelsk, fysisk, geografi, historie, idræt C, kemi, matematik, mediefag C, musik C, psykologi, region, samfundsfag og tysk 550 kr.
Filosofi 1.400 kr.

Alle priser er vejledende og i kroner.

*Bemærk, at hvis du er pensionist, efterlønner eller har en videregående uddannelse, så er prisen højere. Spørg gerne en studievejleder.

Refusion af deltagerbetaling
Hvis du tager en fuld hf som hf-enkeltfag, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der står på dit eksamensbevis.

Hvis du tager en fagpakke (fx en pædagogpakke) til en mellemlang videregående uddannelse, kan du få tilbagebetalt deltagerbetalingen for de fag, der er obligatoriske i fagpakken.

Du skal selv bede om en tilbagebetalingsblanket i skolens reception eller sende en mail til din studievejleder.

Bøger låner du af os, men du skal selv anskaffe computer.

Share This