Vælg en side

Sådan kommer du i gang

Du kan blive optaget på HF-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Tilmelding
Webshoppen er åben for tilmelding til enkeltfag til næste skoleår.

Hvis du har brug for råd og vejledning i forhold til tilmeldingen, er du meget velkommen til at booke en tid til et telefonmøde hos os i studievejledningen.
Hvis du gerne vil ringes op, så skriv dit nummer, når du booker en tid. Klik på en af boksene til højre for enten at gå i Webshoppen, eller booke en tid til samtale med en studievejleder.

Deltagerbetaling

Priserne er inddelt i 3 grupper.
Gruppe 1 er normalpris for kursister, der ikke tilhører hverken Gruppe 2 eller Gruppe 3.
Gruppe 2 er prisen for kursister, der er efterlønnere eller alderspensionister.
Gruppe 3 er prisen for kursister, der har en videregående uddannelse. Dette gælder også for efterlønnere og pensionister med en videregående uddannelse. Priserne er fra ca. 8.000 kr. til ca. 27.000 kr. pr. fag. Klik her for at finde priser for kursister fra Gruppe 3.

Læs bemærkninger om priserne nederst på siden.

FagPris
Biologi, dansk, design C, engelsk, fysik, geografi, historie, idræt C, kemi, matematik, mediefag C, musik C, psykologi, religion, samfundsfag og tysk550 kr.
Filosofi1.400 kr.

Alle priser er vejledende og i kroner.

Bemærkninger til priserne

Alderspensionister og efterlønnere skal betale kr. 750,- oveni normalprisen for hvert fag. Ansøgere med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse (akademiuddannelser, professionsbacheloreuddannelser og universitetsuddannelser) skal  betale, det der svarer til skolens samlede udgifter til afvikling af den pågældende undervisning.

Alle kursister, der tilmelder sig kurser i prisgruppe 1 og 2, skriver på tilmeldingsblanketten under på, at de ikke har gennemført en videregående uddannelse.

Definitionen af en videregående uddannelse er ikke helt entydig.

Undervisningsministeriet har udsendt et vejledende brev til uddannelsesinstitutionerne om retningslinierne for indplacering af uddannelserne.

En hjælp kan hentes på følgende hjemmeside:
www.ug.dk

Bøger låner du på VUC, men du skal selv anskaffe lommeregner. Du får netadgang til ordbøger.

Share This