Vælg en side

Læsevejledning (Hfe)

På HF er der mulighed for at søge hjælp hos læsevejlederne og blive testet for læse- og skrivevanskeligheder med henblik på evt. specialpædagogisk støtte (SPS) i form af IT-hjælpemidler. Der er tale om programmer til PC og MAC, der kan støtte læsning og skrivning. Derudover kan læsevejlederen – i samråd med dig – søge om studiestøtte, således at du kan få individuel hjælp af en lærer på din uddannelse til at udvikle dine læse- og skriveteknikker – og til at tilrettelægge dine skriftlige opgaver. Studiestøtten tager altid udgangspunkt i de konkrete lektier og opgaver, du arbejder med.

Kursister, som har andre støttebehov på grund af fx ADHD, Aspergers o.l. samt fysiske funktionsnedsættelser, kan læsevejlederne også hjælpe med at søge om forskellige former for støtte (SPS) til at gennemføre uddannelsen.

Læs mere og bestil tid her

Share This