VĂŠlg en side

Stor fleksibilitet med fjernundervisning

HFe fjernundervisning er tilrettelagt over et halvt eller et helt Är med et begrÊnset antal mÞdetimer pÄ skolen. Fjernundervisning giver fleksibilitet, sÄ du kan studere hjemme, nÄr du har tid og lyst.
Fagene er tilrettelagt som fjernundervisning med mulighed for at deltage i holdseminarer. Du fÄr stillet opgaver af lÊreren, som du afleverer i en elektronisk konference. LÊreren giver dig feedback pÄ hver enkelt aflevering.

Fagene er opdelt i moduler, som introduceres pÄ seminarerne. Har du ikke mulighed for at deltage i et eller flere seminarer, skal du aflevere en ekstra skriftlig opgave pr. seminar som erstatning for manglende deltagelse.

ForudsĂŠtninger
– desuden krĂŠver fjernundervisning, at du kan:
‱ arbejde selvsténdigt og struktureret
‱ sĂŠtte mĂ„l for dig selv
‱ overholde deadlines og aftaler
‱ arbejde med IT

Du skal desuden have adgang til Internettet hjemme og have installeret et tekstbehandlingsprogram.

Faktaark pÄ fjernundervisning til at printe

Eksamen
Der er eksamen i december 2018/januar 2019 for efterÄrets halvÄrshold og i maj/juni 2019 for Þvrige fag.

Fag
Du kan fÄ fjernundervisning i alle de obligatoriske fag og i en rÊkke valgfag, sÄ du kan tage en hel HF.

Tilmelding
Der er lĂžbende optag. Tilmelding sker ved henvendelse til en HFe-studievejleder.

Har du behov for yderligere oplysninger om mulighederne, og hvordan fjernundervisning passer til din situation, er du velkommen til at reservere tid til en personlig eller telefonisk samtale med en HFe-studievejleder.

Pris – se mere her 

 

Årsplaner
HelĂ„rshold – eksamen i maj/juni 2019

 

Dansk A

Fjernundervisning, Dansk A

Dansk A fjernundervisning/flex har seminarer tirsdag kl. 17.00-21.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
21.08.18Grammatik, sproglig analyse og skriftlig fremstilling
18.09.18Intro til fiktion
23.10.18Historisk lĂŠsning fĂžr 1870
20.11.18Det moderne gennembrud
08.01.19Medier
05.02.19Retorik
12.03.19Historisk lĂŠsning 1920-1970
23.04.19Nyeste tid
Engelsk B

Fjernundervisning Engelsk B

Engelsk B fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-20.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
27.08.18Introduktion til fjernundervisning/flex
24.09.18Fairy Tales
22.10.18Hot Spot
12.11.18The USA
14.01.19PrĂžveeksamen
18.02.19Crime and Punishment
18.03.19Food
29.04.19Travel
Historie B

Fjernundervisning Historie B

Historie B fjernundervisning/flex har seminarer torsdag kl. 17.00-20.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
13.09.18Introdution til historie B. Historisk metode (kritisk tekstlĂŠsning) med vikingetiden i fokus.
11.10.18Arabien og kurturmĂžde med Vesten
15.11.18Oplysningstiden og demokratiseringen
13.12.18Historieopgaven
17.01.19De store ideologiers kamp
21.02.19Dansk besĂŠttelse og samarbejdspolitikken
14.03.19Verden og Danmark efter 2. verdenskrig (Kold krig og velfĂŠrd)
25.04.19Opsamling og eksamensforberedelse
Matematik A

Fjernundervisning, Matematik A

Matematik A fjernundervisning/flex har seminarer xxxxx efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
28.08.18Vektorer i 2D
25.09.18Analytisk geometri i 2D
30.10.18Vektorer i 3D
27.11.18Analytisk geometri i 3D
11.12.18Mere om differentiable funktioner
08.01.19Mere om Integralregning
29.01.19Differentialligninger
05.03.19Differentialligninger
02.04.19Statestik, sandsynlighedsregning og Hypotese test
30.04.19Forberedelse til eksamen
Matematik C

Fjernundervisning, Matematik C

Matematik C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 og workshops kl. 19.00-21.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
22.08.18GrundlĂŠggende regneregler og ligninger
26.09.19Procent- og rentesregning samt indekstal
24.10.18LineĂŠre funktioner
14.11.18Eksponentielle funktioner
05.12.18Potens funktioner
09.01.19Trigonometri
06.02.19Beskrivende statistik
13.03.19Kombinatorisk og sandsynlighedsregning
10.04.19Workshop med hovedvÊgt pÄ en gennemgang af afleveringsopgaverne 10, 11, 12 og 13
01.05.19Forberedelse til den skriftlige eksamen
Matematik C-B

Fjernundervisning Matematik C-B

Fjernundervisning Matematik C-B har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 og workshops kl. 19.00-21.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
22.08.18Funktioner og vĂŠkstegenskaber
19.09.182. grads polynomier, parabler og 2. gradsligninger
31.10.18Trigonometri og analytisk geometri
28.11.18Differentialregning og mere funktionsteori
12.12.18Differentialregning og mere funktionsteori
02.01.19Differentialregning og mere funktionsteori
30.01.19Kombinatorik, sandsynlighedsregning, statistik og hypotesetest
06.03.19Opsamling, opgaveregning og journalĂžvelser
03.04.19Udlevering og gennemgang af de mundtlige spÞrgsmÄl
08.05.19Forberedelse til eksamen
Matematik B-A

Fjernundervisning Matematik B-A

Matematik B-A fjernundervisning/flex Datoerne kommer, mend det kommer til at ligge kl. 17.00-20.00
DatoEmne
28.08.18Vektorregning og analytisk geometri
??Workshop
25.09.18Vektorregning og analytisk geometri
??Workshop
??Workshop
30.10.18Vektorregning og analytisk geometri
??Workshop
??Workshop
27.11.18Vektorregning og analytisk geometri
??Workshop
11.12.18PrĂžveeksamen
??Workshop
08.01.19Diffenrentialregning og integralregning
??Workshop
29.01.19Diffenrentialregning og integralregning
??Workshop
??Workshop
05.03.19Differentialligninger
??Workshop
??Workshop
02.04.19Statistik, sandsynlighedsregning og hypotesetest
??Workshop
??Workshop
Psykologi C-B

Fjernundervisning Psykologi C-B

Fjernundervisning Psykologi C-B har seminarer torsdage kl. 17.00-19.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
30.08.18Intro til fjernundervisning/flex - psykologiske retninger
27.09.18Udviklingspsykologi og omsorgssvigt
01.11.18Ondskab
29.11.18LĂŠring og intelligens
03.01.19Stress og arbejde
31.01.19Psykiske lidelser
28.02.19Kommunikation og kulturpsykologi
04.04.19Opsamling og eksamensforberedelse
HalvĂ„rshold – efterĂ„r 2018. Eksamen dec. 2018/jan. 2019
Geografi C

Fjernundervisning Geografi C

Geografi C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl. 17.00-20.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
05.09.18Opstart: Intro og begynde 1. forlĂžb: vand og landskabsdannelse
23.09.18SĂžndag: ekskursion/feltarbejde og forsĂžg i laboratorie. OBS obligatorisk!!!
03.10.18Opstart 2. forlĂžb: Klima og energi
07.11.18Opstart 3. forlĂžb: Erhvervs- og befolkningsudvikling
28.11.18Opstart 4. forlĂžb: Pladetektonik - jordskĂŠlv og vulkaniseme
05.12.18Opsamling - gĂžre klar til eksamen
Kemi C

Fjernundervisning Kemi C

Kemi C fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-19.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
23.08.18Introduktion, det periodiske system og ionforbindelser
06.09.18Molekyler, organisk kemi, tilstandsformer og blandbarhed
04.10.18MĂŠngdeberegning og stofmĂŠngdekoncentration
25.10.18Syrer og baser
27.10.18Laboratioriekursus kl. 08.00-16.00
28.10.18Laboratioriekursus kl. 08.00-16.00
22.11.18Reoxreaktioner og oxidationstrin
06.12.18Opsamling og prĂžveeksamen
Religion C

Fjernundervisning Religion C

Religion C fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-19.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
20.08.18Intro til faget - begreber og synsvinkler. Indefra/udefra. Menneskesyn og livssyn 1.0 Materialer og arbejdsformer
10.09.18Kristendom
01.10.18Islam
05.11.18Klassisk og moderne asatro
26.11.18Samlet overblik: begreber og synsvinkler. FĂŠnomenologi. Menneskesyn og livssyn. 2.O
03.12.18Opsamling - religionerne pÄ tvÊrs
Samfundsfag C

Fjernundervisning Samfundsfag C

Samfundsfag C fjernundervisning/flex har seminarer onsdage (NB. sidste gang er en tirsdag) kl. 17.00-19.00 efter fĂžlgende planer:
DatoEmne
29.08.18Intro til samfundsfag C
19.09.18Idenitiet, levvilkÄr og livsformer i det senmoderne samfund
10.10.18Ideologier og politik
31.10.18Demokrati og politisk system
21.11.18VelfĂŠrdssamfundet i krise
04.12.18Globalisering: udfordring eller mulighed
HalvĂ„rshold – forĂ„r 2019. Eksamen maj/juni 2019
Matematik C

Fjernundervisning, Matematik C (halvÄr)

Matematik C fjernundervisning/flex har seminarer mandage kl. 17.00-19.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
07.01.19
21.01.19
04.02.19
25.02.19
11.03.19
30.04.19 OBS tirsdag
Psykologi C

Fjernundervisning Psykologi C

Psykologi C fjernundervisning/flex har seminarer torsdage kl. 17.00-19.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
10.01.19Introduktion til fjernundervisning/flex
24.01.19Psykologiske retninger
07.02.19Menneskets udvikling fra barn til voksen
07.03.19Gruppens pÄvirkning og stress
21.03.19Intelligens
25.04.19Opsamling og eksamensforberedelse
Samfundsfag C-B

Fjernundervisning Samfundsfag C-B

Samfundsfag C-B fjernundervisning/flex har seminarer onsdage kl.17.00-19.00 efter fĂžlgende plan:
DatoEmne
10.01.19 OBS torsdagIntro til samfundsfag B
30.01.19Socialisering og kultursammenstĂžd i et senmoderne samfund
27.02.19Politik i praksis (demokrati, magt og medier)
20.03.19VelfĂŠrdssamfundet i en globaliseret verden - herunder EU (1. del)
24.04.19VelfĂŠrdssamfundet i en globaliseret verden - herunder EU (2. del)
08.05.19EksamenstrĂŠning
Share This