Vælg en side

Fagpakker

Vores fagpakker er målrettet dig der gerne vil videre på en mellemlang videregående uddannelse som for eksempel pædagog, socialrådgiver, sygeplejerske, eller bioanalytiker.

TH. LANGS HF & VUC tilbyder også fagpakker, der er rettet mod erhvervsakademiuddannelser som fx markedsføringsøkonom, serviceøkonom, handelsøkonom og finansøkonom.

En fagpakke består af netop de fag, du har brug for at bestå for at søge ind på en bestemt uddannelse, og det er den hurtigste vej til en videregående uddannelse.

En fagpakke ruster dig med både faglige og studiemæssige kompetencer, der gør dig klar til at læse videre.

Med en fagpakke kan du søge optagelse gennem kvote 2 til de uddannelser, som fagpakkerne er målrettet. De enkelte fag skal være bestået med mindst 02, og i mange tilfælde forudsætter optagelse også mindst 9 måneders erhvervserfaring.

Se faktaark lige til at printe

HF - fuld pakke

Sammensætning af en hel HF

 • Obligatoriske fag med mundtlig og skriftlig eksamen: dansk A, engelsk B og matematik C
 • Obligatoriske kulturfag med mundtlig eksamen: historie B, religion C og samfundsfag C
 • Obligatoriske naturvidenskabe fag med mundtlig eksamen: biologi C, geografi C, og kemi C
 • Et af følgende obligatoriske fag: design og arkitektur C, idræt C, mediefag C eller musik C
 • Obligatoriske studietimer
 • Valgfag:
  • enten:
  • to fag på B niveau og tre fag på C-niveau
  • eller:
  • tre fag på B niveau og et på C-niveau
  • eller:
  • et fag på C-B niveau og tre fag på C-niveau
  • eller:
  • et fag på B niveau og fire fag på C-niveau
 • Større skriftlig opgave i 1 eller 2 fag hvoraf mindst 1 er på B-niveau
 • Eksamensprojekt i 2-3 fag

Valgfag i skoleåret

 • Billedkunst C
 • Biologi C-B
 • Filosofi C
 • Fysik C
 • Fysik C-B
 • Idræt C
 • Idræt C-B
 • Kemi C-B
 • Matematik C-B
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Musik C-B
 • Psykologi C
 • Psykologi C-B
 • Religion C-B
 • Samfundsfag C-B
 • Samfundsfag 0-B

 

Fagpakke - klar til HF2 eller EUX

Klar til EUD/EUX

Vil du gerne starte på en EUD eller EUX erhvervsuddannelse, og er du fyldt 18 år?

Forløbet ‘Klar til EUD/EUX’ giver dig det nødvendige niveau i de krævede fag for at komme videre på en erhvervsuddannelse, f.eks. EUD Business eller EUX Business.
Undervisningen udbydes i samarbejde med College360, og forløbet har en varighed af 20 uger.

Fagrækken

 • Matematik E
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Samfundsfag C

Du kan læse fagbeskrivelserne her: Fag på EUX

Fagene afsluttes med aflevering af faglig dokumentation i matematik, og eksamen på niveau C i dansk, engelsk og samfundsfag.

Undervisningsstart
“Klar til EUD/EUX” starter hvert år i August. Vi optager elever, så længe der er plads på holdene.

Deltagerbetaling
Der er tale om enkeltfagsundervisning på TH. LANGS HF & VUC, og derfor vil der være deltagerbetaling.

Undervisningssted
TH. LANGS HF & VUC, Hostrupsgade 48-56 og College360, Bredhøjvej 8, Silkeborg

Statens uddannelsesstøtte
Du kan få SU, hvis du har et tilstrækkeligt antal lektioner, er studieaktiv, møder op til timerne og afleverer aftalte opgaver til tiden. Læs mere om SU på www.su.dk

Tilmelding eller spørgsmål
Kontakt vores vejledere via boksen til højre.
 ​

Fagpakke - bioanalytiker
Bioanalytiker: Tag en målrettet fagpakke

Tag en fagpakke på 1 ½ år fra januar, med fire HF-fag forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen til Bioanalytiker

 • Dansk A
 • Engelsk B 
 • Matematik C
 • Biologi C
 • Kemi C
 • Du har mulighed for at se skemaet på webshoppen

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved optagelsessamtale med en studievejleder eller på webshoppen. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegange og evt. anden uddannelse. 

 

Fagpakke - ergoterapeut- og psykomotoriskuddannelse
Ergoterapeut- og psykomotorikuddannelsen: Målret dine studier med en fagpakke

Tag en fagpakken på 1. år fra august eller på 1 ½ år fra januar, med de viste fire HF-fag forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på en af uddannelserne

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Biologi C+B
 • Samfundsfag C eller psykologi C
   

Så opfylder du de fag- og niveauspecifikke adgangskrav til uddannelsen – hvis du også har minimum ni måneders erhvervserfaring.

 • Du har mulighed for at se skemaet på webshoppen

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder eller på webshoppen. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse

Fagpakke - finansøkonom

Finansøkonom: Målret dine studier med en fagpakke

Tag en fagpakke 1 1/2 år fra januar, med fire HF-fag forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen til finansøkonom

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • Matematik B
 • Du har mulighed for at se skemaet på webshoppen

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder eller på webshoppen. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.

Fagpakke - handelsøkonom
Handelsøkonom: Målret dine studier med en fagpakke

Tag en fagpakke på 1. år fra august eller på 1 ½ år fra januar, med fire HF-fag forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen til handelsøkonom på Erhvervsakademiet

 • Dansk A 
 • Samfundsfag B
 • Engelsk B 
 • Erhvervsøkonomi C eller Matematik C
 • Du har mulighed for at se skemaet på webshoppen

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder eller på webshoppen. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.

Fagpakke - markedsføringsøkonom

Markedsføringsøkonom: Tag en målrettet fagpakke

Tag en fagpakke på 1 ½ år fra januar, med de viste fire HF-fag forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen til Markedsføringsøkonom.

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Samfundsfag B

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder eller på webshoppen. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.

 

Fagpakke - pædagog
Pædagog: Målret dine studier med en fagpakke

Tag en pædagogpakkepakke på 1. år fra august eller på 1 ½ år fra januar, med de viste fire HF-fag forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen til pædagog

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag C
 • Psykologi C
 • Du har mulighed for at se skemaet på webshoppen

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder eller på webshoppen. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.

Fagpakke - serviceøkonom
Serviceøkonom: Tag en målrettet fagpakke

Tag en fagpakke på 1. år fra august eller på 1 ½ år fra januar, med fire HF-fag forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen til serviceøkonom.

 • Dansk A 
 • Samfundsfag B
 • Engelsk B 
 • Erhvervsøkonomi C eller Matematik C
 • Du har mulighed for at se skemaet på webshoppen

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder eller på webshoppen. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.

Fagpakke - socialrådgiver
Socialrådgiver: Målret dine studier med en fagpakke

Tag en socialrådgiverpakke på 1. år fra august eller på 1 ½ år fra januar, med de viste fire HF-fag forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen til socialrådgiver

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Samfundsfag B
 • Psykologi C
 • Du har mulighed for at se skemaet på webshoppen

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder eller på webshoppen. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.

Fagpakke - sygeplejerske

Sygeplejerske: Målret dine studier med en fagpakke

Tag en sygeplejerskepakke på 1. år fra august eller på 1 ½ år fra januar, med de viste fire HF-fag forbedrer du dine muligheder for at blive optaget på uddannelsen til sygeplejerske.

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Biologi C+B
 • Samfundsfag C eller psykologi C
   

Så opfylder du de fag- og niveauspecifikke adgangskrav til sygeplejerskeuddannelsen – hvis du også har minimum ni måneders erhvervserfaring.

 • Du har mulighed for at se skemaet på webshoppen

Sådan tilmelder du dig

Tilmelding foregår ved en optagelsessamtale med en studievejleder eller på webshoppen. Medbring eksamensbeviser fra tidligere skolegang og evt. anden uddannelse.

Share This