Vælg en side

Sammensætning af en hel HF

 • Obligatoriske fag med mundtlig og skriftlig eksamen: dansk A, engelsk B og matematik C
 • Obligatoriske kulturfag med mundtlig eksamen: historie B, religion C og samfundsfag C
 • Obligatoriske naturvidenskabe fag med mundtlig eksamen: biologi C, geografi C, og kemi C
 • Et af følgende obligatoriske fag: design og arkitektur C, idræt C, mediefag C eller musik C
 • Obligatoriske studietimer
 • Valgfag:
  • enten:
  • to fag på B niveau og tre fag på C-niveau
  • eller:
  • tre fag på B niveau og et på C-niveau
  • eller:
  • et fag på C-B niveau og tre fag på C-niveau
  • eller:
  • et fag på B niveau og fire fag på C-niveau
 • Større skriftlig opgave i 1 eller 2 fag hvoraf mindst 1 er på B-niveau
 • Eksamensprojekt i 2-3 fag

Valgfag i skoleåret 2017/18

 • Biologi C-B
 • Design og arkitektur C
 • Dramatik C
 • Engelsk B-A
 • Filosofi C
 • Fysik C
 • Fysik C-B
 • Idræt C
 • Idræt C-B
 • Kemi C-B
 • Matematik C-B
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Musik C-B
 • Psykologi C
 • Psykologi C-B
 • Religion C-B
 • Samfundsfag C-B
 • Samfundsfag 0-B
 • Tysk fortsætter C
 • Tysk fortsætter C-B

Har du spørgsmål?

Share This