Vælg en side

Forberedende voksenundervisning (FVU)

Forberedende voksenundervisning (FVU) er for danskere og udlændinge, der ønsker at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. Du skal være fyldt 18 år for at deltage. Har du Prøve i Dansk 1 eller Prøve i Dansk 2 fra et sprogcenter, er du også velkommen.

FVU er adgangsgivende til de erhvervsfaglige grunduddannelser som fx teknisk skole og SOSU-skolerne.

Forberedende Voksenundervisning (FVU) består af to fag:
• FVU-læsning: Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
• FVU-matematik: Talforståelse, regning og basale matematiske begreber.

Undervisningen er gratis og foregår på mindre hold.

Det er aldrig for sent at styrke sine kundskaber

Det er aldrig for sent at blive bedre til at læse, stave, skrive eller regne. På TH. LANGS tager vi udgangspunkt i dig, og ruster dig fagligt til at komme videre i livet. Selv med få timers undervisning om ugen kan du skabe store fremskridt.

I FVU-start bliver du bedre til at:

  • Mundtlig kommunikation om hverdags emner
  • Læse enkle tekster
  • Skrive korte tekster
  • Alfabetets form og lyde, retskrivning, stavelses deling
  • Begyndende kendskab til sprogets grammatiske opbygning
  • IT på et enkelt og grundlæggende niveau. Søgefunktioner på internettet samt tekstbehandling

Se faktaark her og lige til at printe.

I FVU-dansk bliver du bedre til at:
• læse aviser, blade og bøger
• forstå brugsanvisninger
• stave/skrive
• udfylde arbejdssedler
• hjælpe dine børn med lektierne
• skrive breve, mails og referater fra møder

Se faktaark her og lige til at printe.

I FVU-matematik bliver du bedre til at:
• regne med brøker og procent
• regne med forskellige måleenheder
• forstå grafer og tabeller i aviser og på tv
• læse kort
• læse køreplaner
• hjælpe dine børn med lektierne

Har du spørgsmål?

Share This