Vælg en side

Snyd – eksamen/opgaver

 

Sanktioner skriftlige opgaver

Sanktioner hvis du snyder med aflevering af de løbende skriftlige opgaver:
• Første gang og hvis afskriften er i begrænset omfang, får du en mundtlig advarsel af læreren
• Er der tale om fuldstændig/næsten fuldstændigt plagiat, får du en skriflig advarsel direkte
• Anden gang medfører det en skriftlig advarsel i sanktionssystemet
• Forsat snyd med aflevering af skriftlige opgaver/gentagelses tilfælde kan betyde, at du ikke indstilles til eksamen i det pågældende fag og dermed ikke kan bestå den samlede eksamen.

Hvis du afleverer et tomt dokument eller en besvarelse af en anden opgaven, betragtes opgaven som værende ikke-afleveret og vil således tælle med i dit fravær og blive betragtet som udtryk for manglende studieaktivitet. Det er derfor vigtigt, at du inden aflevering sikrer dig, at det er det rigtige dokument, du afleverer.

Snyd ved skriftlig eksamen

Aflevering af opgaver/snyd/eksamen

Alle former for afskrift efter andres besvarelser, sider på nettet eller andre typer af forlæg betragtes som plagiat dvs. snyd. Det er tilladt at lave få korte citater fra sådanne materialer, men det kræver, at det er tydeligt angivet med citationstegn (”..”) og med tydelig henvisning til den pågældende kilde. Det gælder også, hvis du anvender eget materiale, der allerede har været bedømt.

Sanktioner hvis du snyder med aflevering af de løbende skriftlige opgaver:
• Første gang og hvis afskriften er i begrænset omfang, får du en mundtlig advarsel af læreren
• Er der tale om fuldstændig/næsten fuldstændigt plagiat, får du en skriftlig advarsel direkte
• Anden gang medfører det en skriftlig advarsel i sanktionssystemet
• Forsat snyd med aflevering af skriftlige opgaver/gentagelses tilfælde kan betyde, at du ikke indstilles til eksamen i det pågældende fag og dermed ikke kan bestå den samlede eksamen.

Hvis du afleverer et tomt dokument eller en besvarelse af en anden opgave, betragtes opgaven som værende ikke-afleveret og vil således tælle med i dit fravær og blive betragtet som udtryk for manglende studieaktivitet. Det er derfor vigtigt, at du inden aflevering sikrer dig, at det er det rigtige dokument, du afleverer.

Snyd ved skriftlig eksamen

I forbindelse med skriftlig eksamen skal du med din digitaleunderskrift bekræfte:
• at du har udarbejdet besvarelsen uden uretmæssig hjælp
• at du kun har brugt de tilladte hjælpemidler
• at du ikke har afleveret noget, som andre har udarbejdet

Hvis du under prøven foretager dig handlinger for at skaffe dig selv eller en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave, vil du blive bortvist eller tildelt karakteren -3. Det samme gælder, hvis du bruger ikke-tilladte hjælpemidler jf. eksamensbekendtgørelsen. Snyd ved eksamen behandles ikke efter skolens studie- og ordensreglement, men efter eksamensbekendtgørelsen. Du kan læse mere om denne her.

Share This