Vælg en side

Rygepolitik

Rygepolitikken på TH. LANGS HF & VUC skal sætte rammerne for elever/kursister og medarbejdere. Rygepolitikken er en overordnet ramme, som afspejler skolens holdning til at være en røgfri arbejdsplads. Rygepolitikken har et sundhedsfagligt afsæt, hvor fokus er at skabe en sund og røgfri arbejdsplads, som er medvirkende til velvære og trivsel.

Rygepolitikken gælder for alle elever, medarbejdere og besøgende på TH. LANGS HF & VUC.

Rygepolitikken omfatter cigaretter, e-cigaretter, pibe mv.

Formålet er at udbrede røgfri miljøer og forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning, og at forebygge at elever/kursister, medarbejdere og besøgende mod deres vilje, udsættes for passiv rygning.

Målsætningen forudsætter, at alle medarbejdere har kendskab til skolens holdninger til rygning, og ud fra et fælles grundlag understøtter motivation for rygestop i det daglige.

Afgrænsning

Det er ikke tilladt at ryge indenfor. Det er alene tilladt at ryge i de opstillede rygeskure.

Ansvar

Det er op til den enkelte elev/kursist og medarbejder at sikre at rygepolitikken overholdes.

Share This