VĂŠlg en side

Anti-mobbepolitik

 

Anti-mobbestrategi

PĂ„ THL tager studie- og ordensreglementet udgangspunkt i skolens vĂŠrdier:
‱ Rummelighed
‱ Faglighed
‱ Féllesskab
‱ Den enkelte kursist
suppleret med en forventning om, at vi mĂžder hinanden med Ă„benhed, samarbejde og gensidig respekt.

Som en naturlig konsekvens af ovenstÄende betragter skolen enhver form for mobning som vÊrende helt uacceptabel. Dette gÊlder uanset:
‱ om mobningen foregĂ„r mundtligt, skriftligt, handlingsmĂŠssigt eller pĂ„ de sociale medier
‱ om den retter sig mod elever, lérere eller andre ansatte

Du skal vÊre sÊrlig opmÊrksom pÄ, at reglerne bÄde gÊlder i og uden for skoletiden. Regler gÊlder i de situationer, hvor skolen vurderer, at din adfÊrd har haft direkte negativ indflydelse pÄ undervisnings miljÞet herunder andre elevers psykiske arbejdsmiljÞ og mulighed for udvikling og lÊring.

Definition af mobning

PĂ„ THL anvender vi fĂžlgende definition fra Arbejdstilsynet:
“Det er mobning, nĂ„r en eller flere personer regelmĂŠssigt og over lĂŠngere tid – eller gentagne gange pĂ„ grov vis – udsĂŠtter en eller flere andre personer for krĂŠnkende handlinger, som vedkommende opfatter som sĂ„rende eller nedvĂŠrdigende.” “De krĂŠnkende handlinger bliver dog fĂžrst til mobning, nĂ„r de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem.”

Mobning har mange former og udtryk og kan bĂ„de vĂŠre direkte og indirekte. Som eksempler pĂ„ direkte mobning kan nĂŠvnes ”.. udskĂŠldning, rĂ„b, overfusning, grove drillerier, trusler eller manglende anerkendelse af personens arbejdsindsats.” Eksempler pĂ„ indirekte mobning kan eksempelvis vĂŠre ”.. mimik, hentydninger, sladder, bagtalelse, ignorering af en person..” . Begge dele kan foregĂ„, nĂ„r mobber og moppeoffer er fysisk tilstede sammen eller kan foregĂ„ virtuelt pĂ„ ex. de sociale medier . Du skal derfor vĂŠre opmĂŠrksom pĂ„, at der ikke skelnes mellem, om mobningen foregĂ„r pĂ„ skolen eller uden for skolen/skoletiden. Det afgĂžrende er, at handlingerne bevirker en proces, hvor moppeofferet udstĂždes fra det sociale fĂŠllesskab, som en klasse, et hold og en skole udgĂžr. Alle elever og ansatte har krav pĂ„ et godt undervisnings- og arbejdsmiljĂž, fordi det er betingelsen for udvikling og lĂŠring. OgsĂ„ derfor er mobning helt uacceptabelt.

Antimobbestrategi
FormÄlet med strategien er at styrke det sociale fÊllesskab pÄ THL og dermed skabe et godt og trygt undervisningsmiljÞ, der fremmer bÄde den enkeltes og fÊllesskabets lÊring.

PÄ THL vil vi forebygge mobning pÄ fÞlgende mÄde:

Ledelse og medarbejdere
‱ Sikrer at eleverne har kendskab til studie- og ordensreglerne, herunder skolens antimobbestrategi
‱ Sikrer fĂŠllesskabsfremmende aktiviteter pĂ„ tvĂŠrs af klasser, Ă„rgange og afdelinger
‱ GennemfĂžrer Ă„rlige undersĂžgelser af undervisningsmiljĂžet og drĂžfter re-sultaterne med elev- og kursistrĂ„det og beslutter evt. nye forebyggende tiltag
‱ Er i lĂžbende dialog med elev- og kursistrĂ„det om trivslen pĂ„ skolen
‱ Har pligt til gensidig information, hvis man bliver opmĂŠrksom pĂ„ evt. problemer

Klasseteam og lĂŠrere
‱ Drþfter lþbende den enkelte elevs og klasses trivsel
‱ Drþfter begrebet ”god klasserumskultur” med klassen/holdet
‱ Arbejder med begrebet ”digital dannelse” og bevidstheden om digitale spor
‱ Laver fĂŠllesskabsfremmende aktiviteter sĂ„ som introforlĂžb, ekskursioner og studietur og etablerer efter behov et klasserĂ„d
‱ Inddrager straks kolleger, studievejleder og ledelse, hvis man bliver opmĂŠrksom pĂ„ evt. problemer

Klasser/hold/den enkelte elev
‱ Alle skal medvirke til at opretholde god tone ogsĂ„ pĂ„ de sociale medier
‱ Alle er forpligtet pĂ„ aktivt at sige fra over for mobning og orientere en lĂŠrer, vejleder eller en fra ledelsen, hvis man bliver opmĂŠrksom pĂ„ mobning eller mistanke om mobning uanset form, og uanset om det fo-regĂ„r pĂ„ skolen eller uden for skolen
‱ Ingen deler billeder af andre uden deres samtykke

Alle elever og ansatte pÄ THL har et ansvar for, at skolen er et trygt sted at vÊre og lÊre. Det betyder, at alle elever og alle ansatte har et ansvar for at forebygge mobning og reagere, hvis de fÄr kendskab til mobning.

Handleplan ved mobning

Handleplan – hvis der sker mobning

Hvis en medarbejder selv observerer eller bliver gjort opmÊrksom pÄ mobning eller mistanke om mobning, skal medarbejderen straks henvende sig til rektor enten direkte eller pr. mail.

Indenfor 10 arbejdsdage ivĂŠrksĂŠtter rektor en handlingsplan med fĂžlgende trin:

1. Trin: En midlertidig handlingsplan i form af eksempelvis:
‱ Indhentning af partsindlég fra mobber og mobbeoffer
‱ Indhentning af udsagn fra evt. vidner
‱ Afdékning af den mobbedes behov i forhold til situationen
‱ Kontakt til den mobbedes foréldre/stþttepersoner
‱ Evt. midlertidig hjemsendelse af mobberen
‱ Orientering af klassens lérere og studievejleder

2. Trin: I samarbejde med lĂŠrere og vejleder udarbejder rektor en redegĂžrelse for hĂŠndelsesforlĂžbet. I den forbindelse indkaldes de involverede parter og evt. andre relevante personer til en afdĂŠkkende eller supplerende samtale med rektor.

3. Trin: Hvis det vurderes, at der er tale om mobning, udarbejder rektor – evt. i samarbejde med lĂŠrere og studievejleder – en konkret handlings-plan for det videre forlĂžb. Handlingsplanen kan eksempelvis indeholde fĂžlgende elementer:
‱ Samtale med mobbeoffer og mobbe. Det kan ske hver for sig og/eller som en form for mediation
‱ Samtale med mobbeoffer og evt. stþttepersoner
‱ Orientering af lĂŠrere, studievejleder, skolens psykolog og klasse med henblik pĂ„ at forebygge lignende situationer
‱ Ivérkséttelse af evt. sanktioner i forhold til mobberen. Sanktionerne vil fþlge de retningslinjer, der er beskrevet under

Uanset form er mobning en overtrĂŠdelse af skolens studie- og ordensreglement og vil derfor blive sanktioneret ifĂžlge dette. Se nedenfor under Konsekvenser ved overtrĂŠdelse af ordensreglerne

Klagemuligheder
Hvis du oplever, at skolen ikke reagerer passende i forhold til mobning generelt eller i konkrete tilfÊlde, kan du i fÞrste omgang klage til skolens rektor, der videresender din klage til skolens bestyrelse. Hvis du ikke fÄr fuldt medhold i din klage, sendes klagen videre til Dansk Center for UndervisningsmiljÞ (DCMU) LÊs mere her.

Share This