Vælg en side

Rusmiddelpolitik

Silkeborg Uddannelsesforening
På ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser i Silkeborg Kommune har elever, studerende og medarbejdere et fælles ansvar for at sikre de bedste betingelser for fagligt udbytte, personlig og social udvikling og et godt studiemiljø.

Uddannelsesinstitutionerne i Silkeborg Uddannelsesforeningen tager med denne rusmiddelpolitik ansvar for de rammer og retningslinjer, der bedst muligt forebygger problematisk rusmiddelforbrug.

Rusmiddelpolitikkens formål er at forebygge problematisk rusmiddelforbrug og derved:

1. Hjælpe elever og studerende til at gennemføre en uddannelse
2. Sikre at sårbare elever og studerende bevarer kontakten til positive fællesskaber
3. Påvirke rusmiddelkulturen blandt elever og studerende i retning af mindre forbrug
4. Afklare forventninger og ansvar

Læs den fulde politik her:

Rusmiddelpolitik

Skolens rusmiddelpolitik

THL har tilknyttet to medarbejdere fra Rusmiddelcenteret. De er på skolen hver fredag, hvor de står til rådighed for samtaler, vejledning mm. Der registreres ingenting i forbindelse med sådanne samtaler eller forløb.

Du skal være obs. på, at skolen ind imellem har besøg af en narkohund, der laver stikprøver, og at du kan blive bedt om at deltage i en frivillig test. Det gælder både test vedr. alkohol og andre rusmidler. Hvis vi finde dig i besiddelse af ulovlige rusmidler, er skolen forpligtet på at anmelde dette til politiet.

Konsekvens
Rektor vil i tilfælde af fund af rusmiddel træffe aftale om konsekvens. Det kan være bortvisning eller at indgå i forløb med en af vores rusmiddelkonsulenter for at kunne fortsætte på skolen.

Share This