Vælg en side

Studie- og ordensregler

Alle skoler med en gymnasial ungdomsuddannelse skal have et studie- og ordensreglement, der tydeliggør skolens forventninger til elevernes/kursisternes:

  1. Aktive medvirken til at opretholde god ro og orden (ordensreglementet)
  2. Studieaktivitet (studiereglementet)
  3. Mulige sanktioner ved evt. overtrædelse af reglerne.

På THL tager studie- og ordensreglementet udgangspunkt i skolens værdier:

  • Rummelighed
  • Faglighed
  • Fællesskab
  • Den enkelte kursist

suppleret med en forventning om, at vi møder hinanden med åbenhed, samarbejde og gensidig respekt.

Nedenfor kan du læse nærmere om de enkelte områder, herunder skolens regler vedr. fravær, snyd, rygning, rusmidler, IT-regler og anti-mobbepolitik. Under de enkelte punkter vil der være en kort præsentation, og du kan læse mere om de enkelte punkter ved at klikke på ”læs mere”.

Det er meget vigtigt, at du orienterer dig grundigt i studie-og ordensreglementet, så du er bevidst om skolens forventninger til dig og spillereglerne for at være elev på skolen. Er du i tvivl om noget, skal du henvende dig til en fra ledelsen.  I det følgende vil ”elev” dække over både ”elev” og ”kursist”.

Ordensreglerne gælder på skolen, og når du deltager i aktiviteter med tilknytning til skolen ex ekskursioner og studieture. Vær særligt opmærksom på, at reglerne også gælder i din fritid ex. med hensyn til din digitale adfærd på de sociale medier, uanset om dette er foregået uden for undervisningstiden. Det vil være tilfældet i de situationer, hvor skolen vurderer, at din adfærd har direkte negativ indflydelse på undervisningsmiljøet og de forhold, der knytter sig hertil. Det gælder eksempelvis forventningen om, at du bidrager positivt til respektfulde relationer mellem elever indbyrdes og mellem elever/ansatte.

[1] Du kan klikke på følgende link for at se bekendtgørelsen om studie- og ordensregler. https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=192670

 

 

Share This