Vælg en side

Hjælpemidler

Under prøverne er anvendelse af hjælpemidler, herunder elektroniske, tilladt, medmindre der i reglerne for den enkelte uddannelse er fastsat begrænsninger. Al kommunikation med omverden er forbudt og vil blive betragtet som forsøg på eksamenssnyd.

Hvis man har særlige udfordringer af fysisk eller psykisk art, tilbyder skolen forlænget tid til forberedelsen samt diverse elektroniske hjælpemidler. Visitation til dette tilbud sker ved skolens læsevejledere.

Det er forbudt at skaffe sig uretmæssig hjælp til besvarelsen af en opgave eller i forbindelse med eksaminationen. Hvis dette sker, bortvises man fra prøven.

 

Share This