Vælg en side

IT

På TH. LANGS HF & VUC er IT en integreret del af undervisningen. På skolen er der opstillet stationære computere i et fælles netværk. Desuden er der mulighed for at låne en bærbare computer for en dag ved henvendelse i receptionen.

Der er trådløst netværk overalt, så de studerende kan medbringe egne bærbare computere til brug i undervisningen – husk, at du her bruger dit UNILogin for at logge på.

Skolens intranet LUDUS Web, der bl.a. indeholder elev/lærerskemaer og holdkonferencer, bruges til information mellem skole og den studerende. Du finder skolens IT-afdeling til højre for indgangen til bygning D. Her kan man få hjælp til f.eks installering af SPS maskiner, UNI- og Luduslogin, Problemer med Wifi opkobling, Problemer med Office 2016 (hvilket er gratis så længe du går på skolen) og LUDUS Web.

Skolens IT-afdeling:

Dennis Juhl Loft Kristiansen

IT-ansvarlig

Email

Share This