Vælg en side

Campus Bindslev Plads

Campus Bindslevs Plads består af syv selvstændige partnere fra skole, uddannelses- og kulturverdenen i Silkeborg, hvoraf de fleste er naboer omkring Bindslevs Plads. De syv partnere er: College 360, Th Langs Skole, Silkeborg Bibliotekerne, Silkeborg Ungdomsskole, Folkeskolen i Silkeborg, Den Kreative Skole samt TH. LANGS HF & VUC

Campus Bindslevs Plads i centrum af Silkeborg bliver i fremtiden en dynamisk og kreativ markedsplads, hvor Silkeborg Kommune og 7 uddannelses- og kulturinstitutioner både gentænker, udvikler og samskaber bydelens funktioner og partnernes roller i et fremtidigt permanent partnerskab.

Fra 2014 til 2017 gennemfører campuspartnerne flere store strategiske udviklingsprojekter med hinanden, hvor der eksperimenteres med at udveksle idéer, viden, perspektiver og arbejdskulturer med to formål. For det første skal vi blive klogere på at arbejde sammen på tværs af campuspartnerne. For det andet skal vi gentænke gamle undervisningsformer til nye, så det bliver sjovere at gå i skole, og dermed lære mere.

August 2017 åbner vi et nyt, kreativt og fælles læringsmiljø på ca. 1500 m2 for at understøtte fremtidens læringsformer. Under bygningen anlægges en parkeringskælder i to dæk, så vi samtidig får nye og spændende byrumsarealer til kulturelle aktiviteter på Bindslevs Plads, hvor der i dag holder biler.

Visionen for Campus Bindslev Plads

Visionen er at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende og borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur.

Share This