Vælg en side

Sådan kommer du i gang

Du kan blive optaget på VUC efter en personlig samtale med en studievejleder. Du kan reservere tid her på hjemmesiden eller ved at ringe til skolen på 6912 7920.

Krav til mig
AVU-fagene består for de fleste fags vedkommende niveauerne basis, G, F, E og D.
G niveau svarer til 9. kl. og E niveau svarer til 10. kl. udvidet niveau. På G niveau forlanger vi ikke specielle forudsætninger, men vurderer, om du vil kunne få udbytte af undervisningen. Hvis det er lang tid siden, du har gået i skole, eller du har brug for grundlæggende færdigheder i et fag, er basis niveau en mulighed. For at blive optaget på niveau E og D kræves det, at du i forvejen har forudsætninger som svarer til 9.klasses niveau, idet vi vurderer hvert fag for sig.

Tilmelding
De fleste af VUC´s fag på AVU-niveau begynder i januar eller august. På visse hold vil det være muligt at begynde på et andet tidspunkt. Dette kan studievejlederen orientere dig om.

Hjælp undervejs
Hos studievejlederne kan du få oplysninger og råd om
• Dine fremtidige uddannelsesønsker
• Hvordan du tilrettelægger skolearbejdet
• Økonomiske forhold som SU og befordringsgodtgørelse.
• Spørgsmål af mere personlig art

Økonomien
Det koster et gebyr for hvert fag, du tilmelder dig på VUC. Se priser herunder. Mens du går på VUC, vil du måske være berettiget til at modtage økonomisk støtte i form af SU, dagpenge m.v. Tal med studievejlederne herom. Få nærmere oplysninger om ansøgning om SU  og/eller SVU  hos Birgitte Nielsen på 1. sal i bygning C.

Priserne er inddelt i 3 grupper.

Gruppe 1 er normalpris for kursister, der ikke tilhører hverken Gruppe 2 eller Gruppe 3.
Gruppe 2 er prisen for kursister, der er efterlønnere eller alderspensionister.
Gruppe 3 er prisen for kursister, der har en videregående uddannelse. Dette gælder også for efterlønnere og pensionister med en videregående uddannelse. Priserne er fra ca. 6.000 kr. til ca. 20.000 kr. pr. fag. Klik her for at finde priser for kursister fra Gruppe 3.

Læs bemærkninger om priserne nederst på siden.

AVU-fag Gruppe 1 Gruppe 2
 Billedkunst D 1.190 1.940
 Dansk basis 120 870
 Dansk basis-G 120 870
 Dansk E, turbo 120 870
 Dansk FED 240 1.740
 Dansk som andetsprog basis 120 870
 Danske som andetsprog FED 240 1.740
 Dansk som andetsprog G 120 870
 Engelsk basis 120 870
 Engelsk basis-G 120 870
 Engelsk G 120 870
 Engelsk E, turbo 120 870
 Engelsk FE 120 870
 Engelsk FED 240 1.740
 Historie D 120 870
 Idræt D 1.190 1.940
 IT basis 1.190 1.940
 IT basis-G 1.190 1.940
 IT G 1.190 1.940
 Latin  1.190  1.940
 Matematik basis 120 870
 Matematik basis-G 120 870
 Matematik E, turbo 120 870
 Matematik FED 240 1.740
 Naturvidenskab F 120 870
 Naturvidenskab G 120 870
 Psykolog D 1.190 1.940
 Samarbejde og kommunikation 1.190 1.940
 Samfundsfag D 120 870
 Samfundsfag G 120 870
Tysk basis 120 870
Tysk G 120 870
Tysk FE 120 870

 

Alle priser er vejledende og i kroner.

Bemærkninger til priserne

Alderspensionister og efterlønnere skal betale kr. 750,- oveni normalprisen for hvert fag. Ansøgere med en kort, mellemlang eller lang videregående uddannelse (akademiuddannelser, professionsbacheloreuddannelser og universitetsuddannelser) skal  betale, det der svarer til skolens samlede udgifter til afvikling af den pågældende undervisning.

Alle kursister, der tilmelder sig kurser i prisgruppe 1 og 2, skriver på tilmeldingsblanketten under på, at de ikke har gennemført en videregående uddannelse.

Definitionen af en videregående uddannelse er ikke helt entydig.

Undervisningsministeriet har udsendt et vejledende brev til uddannelsesinstitutionerne om retningslinierne for indplacering af uddannelserne.

En hjælp kan hentes på følgende hjemmeside:
www.ug.dk

Bøger låner du på VUC, men du skal selv anskaffe lommeregner og på HF eventuelle ordbøger.

Har du spørgsmål?

Share This