Vælg en side

Lær mere dansk

Dansk som andetsprog (DSA) er for dig, der ikke har dansk som modersmål. Du bliver bedre til at forstå, tale og skrive dansk og får en større forståelse for dansk kultur. Dermed bidrager undervisningen til, at du lettere kan klare dig i det danske samfund

Du bliver undervist i et positivt og kreativt miljø sammen med andre tosprogede. På TH. LANGS HF & VUC tager vi altid udgangspunk i dig og giver dig dermed de bedste faglige og menneskelige forudsætninger for at komme videre.

For at kunne deltage i undervisningen er det nødvendigt at have bestået Danskprøve 2 fra Sprogskolen.

Fag
Du vælger selv, om du kun vil deltage i danskundervisningen, eller om du ønsker at tage fagpakken. Fagpakken består af fagene dansk, engelsk og matematik.

Derudover kan du vælge mellem forskellige valgfag for eksempel psykologi, naturvidenskab, historie og samfundsfag.

Afslutning
Du har mulighed for at afslutte DSA på basis, 9. eller 10. klasses niveau.
På 9. klasses niveau skal du bestå en mundtlig og to skriftlige prøver.
Valgfag kan du også afslutte med mundtlige og/eller skriftlige prøver.

Tilmelding
Ønsker du at høre mere om dine muligheder eller tilmelde dig DSA, så kontakt en af vores studievejledere. Sammen kan I lave en uddannelsesplan, som også indeholder oplysning om dine økonomiske støttemuligheder.

 

Har du spørgsmål?

Share This