Vælg en side


Det lå ikke i kortene at 37-årige Louise Hyge Winther skulle søge ind på ergoterapeutuddannelsen efter velgennemført Hf-uddannelse. Traditionerne i hendes familie er andre, og livet som enlig mor stiller store krav. Louises historie bekræfter dermed tendensen i en ny undersøgelse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd

Der er nu gået nogle dage siden, Louise fik sat studenterhuen på hovedet. Der er stor glæde og stolthed i hendes stemme, når hun fortæller, hvordan de sidste fire år på TH. LANGS HF & VUC (THL) har været den vildeste selvudvikling.

Fik blik for muligheden
Louise er enlig mor til to friske gutter på 7 og 13 år. Hun har tidligere gået på HG, blevet uddannet salgsassistent og senere lægesekretær. Efter et par år med stort pres og nedskæringer i arbejdet som lægesekretær, tog hun et rengøringsjob, men havde svært ved at holde til det fysisk krævende arbejde.

”Jeg ville også rigtig gerne noget mere rent fagligt, men havde svært ved at se flere år på skolebænken og mange lektier gå op med dagligdagen med mine to drenge,” fortæller Louise. ”Samtidigt kommer jeg fra et ufaglært hjem og har med i bagagen, at man skal kunne klare sig selv og fx ikke modtage noget fra det offentlige. Heller ikke SU. Alt i alt gjorde det det svært for mig at se mig selv som studerende.
En veninde fik mine øjne op for mulighederne med Hf-enkeltfag, og hvordan det kunne kombineres med en hverdag, som kunne hænge sammen for mig.”

THL har gjort det muligt
Louise startede for fire år siden på Hf-enkeltfag på TH. LANGS HF & VUC og tog først flere enkeltfag, inden hun blev opfordret af studievejleder Ida Gislason til at tage en fuld HF. ”Ida har været en kæmpe støtte for mig gennem alle mine år på skolen,” siger Louise. ”Det er fantastisk at møde én, der tror på dig og ser nogle fremtidige muligheder, man måske ikke selv har turdet håbe på. Jeg har også haft Ida til faget psykologi, og ved at bruge mig selv som case i undervisningen er mange ting faldet på plads hos mig. Jeg ser nu på fremtiden og mine muligheder med helt nye øjne.”

Faget matematik har gennem årene også været en bremseklods for Louise i forhold til at tage mere uddannelse. ”Matematik har altid været svært for mig og medvirkende til, jeg ikke brød mig om at gå i skole,” fortæller Louise. ”På THL har jeg fundet ud af, jeg lærer bedst ved at få ting præsenteret mere visuelt og måske have noget i hænderne. Det har min matematiklærer Nikolaj Pilgaard Petersen her på skolen været ekstrem god til at implementere i undervisningen. Under corona nedlukningen lavede han fx videoer på YouTube til undervisningen, nu vi ikke kunne mødes i klasselokalet – så mit og andres behov for noget mere visuelt blev opfyldt. Han har i den grad været med til at bygge min selvtillid op.”

Undersøgelse bekræfter HF-e som vigtig trædesten
Louise understøtter dermed en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Her konkluderes, at mange unge fra ufaglærte hjem bruger Hf-enkeltfag, ordblindeundervisning eller andre grundskolefag for voksne som mellemstation, inden de påbegynder og gennemfører en hel ungdomsuddannelse. Analysen er lavet på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
Mange unge med ufaglærte forældre får slet ikke en ungdomsuddannelse, men hovedparten af dem, der gør, har været forbi vigtige mellemstationer på vej mod målet. Hf-enkeltfag, ordblindeundervisning eller andre grundskolefag for voksne bliver således i højere grad brugt af mønsterbryderne end af unge, der har forældre med mindst en ungdomsuddannelse. Undersøgelsen konkluderer desuden, at flere mønsterbrydere og flere med en uddannelse er en stor gevinst for både den enkelte, samfundet og statskassen.

”Vi har mange gode eksempler”
”Louise er ét af vores mange gode eksempler på, hvordan vi kan hjælpe både unge og mere voksne med at komme godt videre med uddannelse ved at tro på dem og tage udgangspunkt i den enkelte,” siger Studiestøtte- og VEU-chef Vivi Madsen. ”Hf-enkeltfag er netop her en vigtig brik, da meget kan tilrettelægges individuelt og tilpasses den enkeltes behov og muligheder – og løbende videreudbygges. Det åbner ofte helt nye døre og muligheder, og giver vores elever mange sejre.”

Læs mere om undersøgelsen her

Midtjyllands Avis har også bragt en rigtig fin artikel om Louise og hendes mønsterbrud.
Artiklen ligger i et lukket område her

Share This