Vælg en side


HF3 på TH. LANGS HF & VUC er tilrettelagt for unge med særlige behov. Line, Kasper og Mark går alle på den treårige HF-uddannelse og er rigtigt glade for deres valg.

HF3 er et sammenhængende treårigt HFe-forløb for unge mennesker med diagnoser inden for blandt andet autismespektret. Uddannelsen er en særlig Hf-enkeltfagspakke, hvor man på 3 år får en fuld HF, der er adgangsgivende på niveau med en almindelig 2-årig HF-uddannelse.

Stærkt sammenhold og godt læringsmiljø
Line, Mark og Kasper startede på HF3 efter sommerferien. De oplever et rigtigt godt sammenhold og høj faglighed på uddannelsen uagtet, at deres klassekammerater kommer med vidt forskellige baggrund.

18-årige Line lider af kronisk hovedpine og har prøvet forskellige andre ungdomsuddannelser uden succes. Hun finder ekstra overskud i hverdagen med de lidt kortere skoledage på det treårige forløb.

Mark på 19 år måtte gå ud af 7. klasse efter en diagnose for angst, da han ikke kunne gennemføre en normal skolegang. Han har de seneste år gået på bl.a. FGU og taget en eksamen svarende til en 9. klasse. HF3 er en god mulighed for Mark, da det treårige forløb giver ham mere overskud i hverdagen og mindre stress.

20-årige Kasper har en autismediagnose og har brug for meget faste rammer i hverdagen, hvor skemaet eller det lokale, man skal være i, ikke pludseligt ændrer sig. Netop disse faste og trygge rammer er kendetegnende for HF3.

Godt samspil med lærerne
De tre oplever alle et rigtigt godt samspil med lærerne på uddannelse, som netop har god forståelse for den enkeltes situation, og hvordan undervisningen bedst tilrettelægges, så der tages højde for individuelle behov. ”Vi har en meget afvekslende undervisning med både gruppe- og enkeltmandsarbejde,” fortæller de. ”Samtidigt er der også mulighed for at gå i ”pusterummet”, hvis man lige har behov for at tage en pause.”

Drømme for fremtiden
De tre unge har gjort sig tanker om, hvad fremtiden skal bringe efter en afsluttet HF3. Line overvejer at tage en tillægspakke til HF og efterfølgende søge ind på uddannelsen som veterinærsygeplejerske. Mark vil gerne ind til politiet, og Kasper overvejer at læse litteraturvidenskab eller dansk.
Fælles for dem er, at netop HF3 har givet dem nye muligheder for at tage det næste step i uddannelseslivet, som de gerne vil.

Share This