Vælg en side

TH. LANGS HF & VUC gennemfører inden jul 2020 en bekendtgørelsesfastsat elevtrivselsundersøgelse på det HF2.

Informationsmateriale kan ses her:
Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser. Læs den her.
Informationsbrev om trivselsmålingen til gymnasieelever 2019. Læs den her.

Share This