Vælg en side

Velkommen hos TH. LANGS HF & VUC

”Vi har alle glædet os til at komme i gang med skolen igen,” fortæller rektor Nanna Skulvad. ”Omstændighederne gør hverdagen lidt anderledes. Men både de studerende og lærerne er rigtig gode til at agere i det.”

I år starter seks nye HF-klasser på TH. LANGS HF & VUC (THL). Det er en klasse mere end sidste år og skolens ledelse er rigtig glade for at se denne positive udvikling. Samtidig har skolen budt velkommen til 120 nye kursister på Hf-enkeltfag, en klasse på HF3 samt 70 kursister på FVU (forberedende voksenundervisning).

Vi skaber plads til udvikling
Fagtilbuddet på HF byder på mange udfordrende og inspirerende udviklingsmuligheder for eleverne. På 2.
år tilvælger alle elever én, som repræsenterer en interesse fagligt og fremtidsmæssigt.
De opstartede linjer i år er:

HF Force
På HF Force er det fagene idræt og psykologi, der profilerer linjen. Man vil derfor komme til at udfordre egen fysisk styrke, og vil arbejde med, hvordan man kommunikerer og samarbejder i pressede situationer.

HF Mind
På HF Mind vil man gennem linjefagene psykologi og filosofi komme til at beskæftige sig med menneskets sanser, tanker, læring, følelser, handlinger og udvikling. Der arbejdes med de dybere spørgsmål og reflekteres over mulige svar og argumenter.

HF Tech
På HF Tech har man, ud over de obligatoriske naturvidenskabelig fag, fagene matematik på B-niveau og fysik på C-niveau. Dette giver et solidt fundament til at kunne forstå, hvordan al den teknologi, vi omgiver os med, fungerer.

HF Sundhed og Miljø
På HF Sundhed og Miljø er det fagene biologi og psykologi, der profilerer linjen, og der er fokus på at forstå mennesket og dets omgivelser med afsæt i både biologiske og psykologiske forklaringsrammer.

HF Menneske og Samfund (to hold)
På HF Menneske og Samfund arbejdes med fag, der er optaget af menneskelige relationer – både i forhold til børn, voksne og det samfund, vi er en del af. I linjefagene samfundsfag og psykologi er det netop individets udvikling og ageren i verden, der er omdrejningspunktet.

Tilpasser hverdagen
Det stigende smittetryk i Silkeborg gjorde det nødvendigt at gennemføre virtuel undervisning for årgangene på skift de første uge efter ferien, så der kunne indføres yderligere forholdsregler på skolen. ”Det har vi nu fået på plads og ser frem til at give alle en så normal hverdag som muligt,” siger Nanna Skulvad. ” Vi glæder os til det nye skoleår og et udviklende samarbejde, som bringer den enkelte elev og kursist godt videre

Share This