Vælg en side

Hvordan skal du som elev eller kursist forholde dig …

Vice rektor Robert Iain Mc Cluskey fortæller om Corona og studieaktivitet. Se video her:

Hvis du selv har symptomer på COVID-19?

 • Bliv hjemme, og tal med din læge om, hvorvidt du skal testes
 • Giv besked til ledelsen, dvs. Nanna (21846957), Robert (91179913) eller Vivi (40500369), og aftal hvordan og i hvilket omfang du deltager i undervisningen hjemmefra
 • Hold dig studieaktiv via virtuel eller fjernundervisning. Dette vil du få nærmere besked om fra dine lærere, efter at du har givet besked til ledelsen.

Hvis du eller dine børn er hjemsendt pga. mistanke om smitte med COVID-19?

 • Bliv hjemme til karantænen er overstået.
 • Følg anvisningerne i forhold til selvisolation, tests og karantæne fra skolen/myndighederne.

Hvis din underviser er hjemsendt pga. mistanke om smitte med COVID-19?

 • Hvis din lærer er hjemme pga. Covid-19, men ikke syg, vil din lærer afvikle sin undervisning online over Teams eller som anden virtuel undervisning.

Hvis du testes positiv med COVID-19?

 • Giv straks besked til skolens rektor, Nanna Skulvad på telefon 21846957, eller vicerektor Robert McCluskey på telefon 91179913.
 • Kontakt sundhedsmyndighederne og følg deres anvisninger.
  Hvis du er rask nok til det, holder du dig studieaktiv via virtuel eller fjernundervisning. Dette vil du få nærmere besked om fra dine lærere, efter at du har givet besked til ledelsen.
 • Er du for syg til at deltage i virtuel eller fjernundervisning vil du blive ført fraværende, men med COVID-19 som årsag. Det vil naturligvis indgå i vurderingen, hvis dit samlede fravær på et tidspunkt bliver for højt.

Hvis du skal tilbage i skole efter COVID-19?

 • Hvis du har været testet positiv skal du naturligvis følge anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og din egen læge. I forhold til, hvornår man igen må møde på arbejde skriver Sundhedsstyrelsens: fremgår ”Du skal ikke testes igen for at blive erklæret rask. Det er fravær af symptomer i 48 timer, der afgør, om du kan betragte dig selv som smittefri.” (Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus”)
 • Den smittede uden symptomer skal blive hjemme i 7 dage, efter testen er taget og anses herefter for at være smittefri.

Hvis en i din husstand er testet positiv for COVID-19?

 • Så skal du holde dig hjemme og selvisoleres, og følge din læges vejledning.
 • Du bør få foretaget en COVID-19 test.
 • Du skal deltage hjemmefra i kombiundervisning på dine hold. I modsat fald vil du blive ført fraværende.

Hvis en elev eller underviser på dit hold er testet positiv for COVID-19?

 • Du vil i Ludus få besked fra skolens ledelse om, hvad du skal gøre.
 • I udgangspunktet er det ikke sundhedsmyndighedernes anbefaling at en hel klasse eller et helt hold hjemsendes, og det vil skolen derfor vurdere i hvert konkret tilfælde.

Hvis der er særlig risiko hos dig eller en af dine nærmeste?

 • I udgangspunktet er du stadig forpligtet til at møde til undervisning.
 • Vi anbefaler, at du taler med din egen læge om din situation, og herefter med en fra skolens ledelse.
 • Kan du fremvise lægelig dokumentation for at du bør selvisolere dig på grund af særlig risiko, skal du holde dig studieaktiv via virtuel eller fjernundervisning. Dette vil du få nærmere besked om fra dine lærere, efter at du har givet besked til ledelsen.

Anbefalinger

Mundbind

Vi anbefaler alle elever og kursister at gå med mundbind, når de er i transit fra lokale til lokale og opholder sig i fællesområderne på skolen i øvrigt. Vi anbefaler desuden, at eleverne og kursisterne anvender mundbind, når de arbejder i grupper. Elever og kursister er selv ansvarlig for at anskaffe mundbind. Når eleverne modtager SPS-hjælp, vejledning eller anden kontakt hvor man sidder tæt, kan vejleder bede dem om at tage mundbind på, og der kan I udlevere et mundbind, hvis de ikke selv har et med.

Ophold i klasserne

 • Sprit dit bord og stol af, inden undervisningen starter i et nyt lokale. Der er dog rengjort og afsprittet inden morgenmodulet .
 • Ophold dig så vidt muligt sammen med de samme i løbet af skoledagen.

Ophold på skolen i øvrigt

 • Hold afstand!
 • I vejledning, SU-vejledning, mv. kan du blive bedt om at have mundbind på, og det skal du i givet fald efterkomme. Hav derfor altid mundbind klar i tasken.

Links

Sundhedsstyrelsen har hér samlet tips og information til dig der er Ung under COVID-19.

Du kan altid holde dig opdateret på myndighedernes fælles hjemmeside om Corona, coronasmitte.dk. Hjemmesiden er reelt placeret hos politiet, og man bliver derfor omdirigeret til politi.dk/corona, når man går ind på siden. Her er en omfattende FAQ, information om symptomer, status på COVID-19 i Danmark, seneste nyt fra myndighederne osv.

Også Sundhedsstyrelsen har en mængde information og officielle anbefalinger på sin hjemmeside, bla. folderne Til dig, der har symptomer på COVID-19 og Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus, som begge er nævnt ovenfor.

https://mino.dk/covid19/ er der mulighed for at læse om covid19 på 25 forskellige sprog hvis man ikke har dansk som modersmål. Mino Danmark videreformidler vigtige informationer og opdateringer, som den danske regering, sundhedsstyrelsen og andre myndigheder udsender til borgere om COVID-19 situationen, på mange af de sprog, der tales i Danmark.

 

Share This