Vælg en side

De første 17 unge mennesker er klar til at begynde på den nye 3-årige HF-uddannelse målrettet unge med en diagnose. Skolen har oplevet en stor interesse for det nye tilbud og har kun et par ledige pladser tilbage.

De nye kursister har netop været gennem en optagelsesprøve på TH. LANGS Hf & VUC (THL) og er nu klar til at begynde på deres nye uddannelse. ”Vi har oplevet en stor interesse for vores nye tilbud,” fortæller vicerektor Robert McCluskey. ”Flere har fortalt, de har gået og ventet på tilbuddet skulle komme her i byen. De er rigtig glade for, det nu er her”.

Erfaringer danner baggrund for ny uddannelse
Baggrunden for det nye tilbud til unge med diagnoser inden for bl.a. autismespektret er THLs mangeårige erfaring med, at disse unge har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. Samtidig stilles der de samme krav til dem, som til alle andre, når de skal videre i uddannelsessystemet
Den nye 3-årige HF3 er således tilrettelagt med fokus på overskuelighed, ro i hverdagen og den samme høje faglighed som på den ordinære HF.

Overskuelig hverdag
I modsætning til almindeligt enkeltfag, så tilrettelægges HF3 som en klasse, hvor man langt størstedelen af tiden følger alle fag med de samme klassekammerater. Derudover får HF3 sine helt egne lokaler; et fast klasselokale, særlige rum til ekstra pædagogisk støtte, samt et lokale, hvor man vil kunne trække sig tilbage, arbejde selv eller i grupper. Alt sammen er med til at give lige netop den ro og overskuelighed i hverdagen, de unge har brug for.
Samtidig er der tilknyttet en fast støttekoordinator, som hjælper den enkelte unge med netop deres forløb, og alle undervisere har særlig erfaring med at undervise unge med diagnoser.

De sidste forberedelser
”I de kommende tid skal vi have færdigindrettet de nye lokaler til vores HF3-elever herunder et lokale vi kommer til at kalde ”pusterummet”, hvor de har mulighed for at slappe af i rolige omgivelser,” siger Robert McCluskey. ”Vi er glade for den gode modtagelse vores nye tilbud har fået. Der er fortsat et par ledige pladser. Men dem forventer vi bliver besat her i løbet af den næste måned.”

Share This