Vælg en side

Som ledig kan det være svært at finde rundt i mulighederne for job og uddannelse. VUC ERHVERV har udviklet et dialogværktøj i form af et spil, som kan hjælpe ledige i processen hen mod et nyt job. Spillet er nu implementeret hos TH. LANGS HF & VUC

Når man bliver ledig og pludselig skal lægge en ny plan for fremtiden, kan det godt tage pusten fra én. For hvor starter man? Hvordan skal ens fremtidige arbejdsliv se ud, hvilke kompetencer har man og er der noget, man skal blive bedre til? Hvad kræver det at få job eller gennemføre uddannelse inden for en bestemt branche? Spørgsmålene er mange, måske især for dem, der er blevet ledige som følge af coronakrisen.
VUC ERHVERV har med støtte fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udviklet et nyt dialogværktøj – Job i Spil – til ledige, som giver et indblik i, hvilke kompetencer forskellige typer af job og uddannelse kræver. Samtidig skal den ledige med dialogværktøjet sætte ord på egne kompetencer og jobmål.

Digitalt værktøj sætter tankerne i gang
Spillet er et digitalt værktøj, som sætter en masse tanker i gang hos den ledige, men det giver ikke en færdig plan for fremtiden i slutningen af spillet. Det er der en grund til:
”Beslutninger om ens fremtid på arbejdsmarkedet træffes bedst via egne overvejelser. Og beslutninger træffes bedst i dialog med andre. Derfor er Job i Spil også designet som et dialogværktøj, hvor resultatet af spillet viser ens kompetencer, det ønskede jobmål og de første 3 skridt man vil tage på vejen mod målet. Meningen er så, at den ledige sammen med jobcentret eller a-kassen drøfter ønsker og muligheder for fremtiden”, fortæller studiestøtte- og VEU chef Vivi Madsen fra TH. LANGS HF & VUC
Undervejs i Job i Spil skal den ledige også prøve kræfter med at få en fiktiv person i mål med job og uddannelse. Det giver et godt indblik i, hvilke krav der er til at starte uddannelse eller job inden for forskellige brancher. ”Samtidig sætter det en masse tanker i gang om ens egne kompetencer, og hvilke udfordringer og muligheder man har i forhold til job og uddannelse”, siger Vivi Madsen

Hjælpe til brancheskift pga. coronakrisen
For dem, der er blevet ledige på grund af coronakrisen, kan Job i Spil være en ekstra hjælp til at få styr på nogle af de tanker, der følger med at blive ledig. ”Hvis man overvejer at skifte branche på grund af coronakrisen, er det et godt sted at starte for at finde inspiration til nye veje. Job i Spil kickstarter dine tanker”, siger Vivi Madsen.

Fakta om Job i Spil
• Job i Spil er et projekt støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings pulje til læse-, skrive- og regneambassadører i jobcentre og a-kasser
• Job i Spil er udviklet af VUC ERHVERV i samarbejde med jobcentre og a-kasser
• Projekt Job i Spil løber fra den 1/1 2019-31/12 2020, men spillet vil også være tilgængeligt efter denne periode
• 51 jobcentre og 35 a-kasser deltager i projektet
• Prøv Job i Spil: www.jobispil.dk

Share This