Vælg en side

FAQ om perioden frem til sommerferien på THL

Indtil sommerferien foregår al undervisningen, de faglige vurderingssamtaler og andre aktiviteter på skolen, som før nedlukningen.

Dørene er nu igen åbne for 1. års HF’erne, Hf-e, AVU, FVU og OBU. Vi holder fast i planen som ligger i Ludus, for resten af skoleåret. Planen i Ludus foregår igen fysisk på skolen.

Vi har selvfølgelig fuld fokus på at det hele sker på en forsvarlig og tryg måde, og vi følger nøje Sundhedsstyrelsens retningslinjer og anbefalinger: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/COVID-19-Forebyggelse-af-smittespredning

Eksamen
Folketinget har vedtaget, at kun 2.års HF-elever (dvs. 2.årgang) skal til eksamen. 2.års HF-eleverne skal op i ”to skriftlige prøver i henholdsvis dansk og engelsk og to mundtlige prøver i henholdsvis dansk og den senest placerede udtrukne prøve”.

Alle øvrige prøver og eksamener, dvs. øvrige eksamener for 2.års HF’ere, og alle eksamener for 1.års HF-elever, hf-enkeltfagselever og AVU-kursister er aflyst. I stedet vil du få afsluttende standpunktskarakterer. Denne karakter vil indgå på eksamensbeviset på fuldstændig samme måde som en prøvekarakter.

Om den afsluttende standpunktskarakter
• Karakteren gives på baggrund af en “helhedsvurdering” af den enkelte elevs faglige niveau, og er ikke et udtryk for fx studieaktivitet.
• Alle skal have en “faglig vurderingssamtale” med deres lærer inden karakteren gives. Samtalen varer 15-20 minutter.
• den faglige vurderingssamtale er IKKE en eksamen, og du får ikke en separat karakter for samtalen. Den indgår i helhedsvurderingen i forbindelse med afgivelse af den afsluttende standpunktskarakter

Karaktererne bliver offentliggjort i løbet af uge 26.

Læs mere om den afsluttende standpunktskarakter og den faglige vurderingssamtale i vores mini-guide her.

Dimission
Det er vigtigt, at afslutningen på uddannelsen bliver markeret så festligt som muligt, og vi håber på og regner også med, at vi kan afholde dimission for jer på den ene eller den anden måde. Vi planlægger indtil videre med følgende dage og tidspunkter for vores dimissioner:
AVU: onsdag d. 24. juni, om eftermiddagen
Hf-enkeltfag: fredag d. 26. juni, om formiddagen
2HF: fredag d. 26. juni, om eftermiddagen

Vi kan desværre endnu ikke sige det præcise tidspunkt, da vi venter på at Folketinget melder ud om fase 3 af genåbningen, som skal træde i kraft 8. juni. Her forventer vi at få retningslinjer for, hvordan dimissionerne helt konkret kan foregå, hvor mange vi kan samles osv. Så snart vi ved noget, får I naturligvis også besked.

Særligt for FVU og OBU
Hvis du er ny FVU eller OBU kursist kan du kontakte studievejleder Chris på 5185 7084 eller du kan booke en vejledningssamtale på hjemmesiden https://www.thlangshf-vuc.dk/studievejledning/
Der vil ikke blive afholdt trinprøver på FVU. Hvis du går på et FVU-hold, skal du tale med din lærer om, hvordan og hvornår FVU-undervisningen slutter.

Generelt

Kan jeg få studievejledning?
Ja det kan du! Vi er helt åben for tilmelding til alle vores uddannelser, HF2, Hfe, AVU, FVU og OBU, og du kan booke møde med studievejlederne fysisk på skolen, eller virtuelt, eller på telefon.
Hvis du ønsker at tilmelde dig på HF-enkeltfag (Hfe) kan du bestille en tid ved en studievejleder her https://www.thlangshf-vuc.dk/studievejledning/.

Du kan også ringe til Jacob på 20 59 53 09, Ida på 5166 6093 eller Pernille på 4048 5969

Hvis du ønsker at tilmelde dig AVU eller FVU kan du ringe til Christina på 5185 7084.

Kan jeg kontakte skolen?
Ja, det kan du! Alle ansatte er på arbejde. Desuden kan du altid kontakte ledelsen:
Studievejledning, SPS, OBU og FVU: kontakt studiestøttechef Vivi Madsen, vm@thlangshf-vuc.dk
Uddannelsesområdet (HF eller AVU): kontakt vicerektor Robert McCluskey, rmc@thlangshf-vuc.dk
Alt og øvrigt: kontakt rektor Nanna Skulvad, nsk@thlangshf-vuc.dk

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?
Hvis du er for syg til at følge undervisningen og dermed være studieaktiv, så skal du som altid give dine lærere besked på Ludus.

Hvis du er 2. års HF’er, og bliver syg til en af dine mundtlige prøver, så vil du i stedet for en prøvekarakter få en standpunktskarakter.

Hotline for sårbare unge og deres familier
Hotlinen er for alle unge og deres forældre – men er særlig relevant for sårbare unge og deres familier. Fx unge, der i forvejen er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Eller unge, som faktisk oplever at have Coronasmitte inde på livet i familien. Hotlinen er også relevant for unge, der fx er meget ængstelige eller lider af angst.
Ring til hotlinen på 6916 1667.

Kan jeg fortsat få min SPS-vejledning?
Ja, det kan du. Du kan kontakte din SPS-lærer hvis du er i tvivl. De vil hjælpe dig på den måde og i det omfang, som du har brug for. Du aftaler med din SPS-lærer om det skal være fysisk eller virtuelt.

Kan jeg få hjælp til IT?
Du kan stadig få hjælp til IT, som har med skolen at gøre. Skriv til vores IT-supporter, Dennis Loft Kristiansen på e-mail: it-elev@thlangshf-vuc.dk

Hvad med min SU?
Du får SU fuldstændig som du ellers ville have fået, men det er som altid et krav, at du er studieaktiv.
Hvis du har spørgsmål til SU kan du skrive til SU@thlangshf-vuc.dk

Studievalg Danmark
Har Corona også sat en stopper for DINE sabbatplaner?

Se her hvordan Studievalg Danmark kan hjælpe:
https://studievalg.dk/inspiration/har-corona-sat-en-stopper-for-dine-planer/

Det er muligt at booke tid til vejledning på de allerede oprettede træffetider. Du vil blive ringet op i stedet for, at vi mødes. Booking foregår via: www.studievalg.dk/book
Du er også velkommen til at ringe på tlf.: 33 33 20 00, eller direkte til Trine på 33 33 20 40. Du er også velkommen til at sende en mail til tva@studievalg.dk

Information om Corona for dig, som ikke har dansk som modersmål
Mino Danmark videreformidler vigtige informationer og opdateringer, som den danske regering, sundhedsstyrelsen og andre myndigheder udsender til borgere om COVID-19 situationen, på mange af de sprog, der tales i Danmark. Find informationen her: www.mino.dk/covid19

Hvor kan jeg holde mig opdateret om Corona-situationen?

De danske myndigheder informerer løbende om situationen på www.coronasmitte.dk.

Hvis du har dansk som andetsprog kan du læse mere hér: http://www.ouh.dk/wm486604

Venlig hilsen

Ledelsen

Share This