Vælg en side

Skolen underviser virtuelt og er fysisk lukket. Vi genåbner delvist mandag den 20. april.

FAQ om lukkeperioden på THL

Hvor længe er skolen lukket?
Der er nu givet mulighed for at uddannelsesinstitutioner efter påske gradvist kan begynde at åbne.

På THL fortsætter den virtuelle undervisning hele den første uge efter påske.

Den fysiske genåbning på THL begynder mandag den 20. april, og vil kun omfatte 2.årseleverne på den toårige HF.

For 2.årseleverne på den toårige HF vil der blive lagt et særskema, som vil være tilgængeligt for jer senest fredag den 17. april. Skemaet vil omfatte fysisk undervisning i fagene dansk og engelsk. Hvordan undervisningen skal foregå på valgfagene vil også blive meldt ud senest fredag d. 17. april.

Den virtuelle undervisning fortsætter dermed for alle elever og kursister på HF, Hfe og AVU, FVU og OBU. Det er i første omgang kun dansk og engelsk på 2.årgang af HF2 der kommer til at foregå som fysisk undervisning.

Genåbningen kommer naturligvis til at følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer, som man kan læse hér: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Genaabning/Ungdomsuddannelser/Vejledning-til-ungdoms-og-voksenuddannelser.ashx?la=da&hash=B9227834971934DA381E64CA46E2A501E9A2E4C1

Eksamen
Folketinget har nu vedtaget, at 2.års HF-elever (dvs. 2.årgang) skal op i ”to skriftlige prøver i henholdsvis dansk og engelsk og to mundtlige prøver i henholdsvis dansk og den senest placerede udtrukne prøve”. Hvilket fag den ”senest placerede udtrukne prøve” omfatter, vil som altid blive meldt ud på et senere tidspunkt.

I aftalen står også, at ”alle prøver aflyses for elever i […] 1. hf. For disse elever fortsætter nødundervisningen, og der vil blive stillet krav om prøvetræning. Børne- og Undervisningsministeriet vil stille prøvesæt til rådighed” Hvad prøvetræningen kommer til at gå ud på, vil I høre nærmere om fra jeres lærere, når de har modtaget prøvesættene.

I de øvrige fag som afsluttes her til sommer, vil der altså ikke blive afholdt prøver eller eksamener. I stedet skal der gives årskarakterer. Om HF, som jo ikke normalt har årskarakterer, står der i aftalen, at ”Der indføres faglig vurderingssamtale inden afgivelse af årskarakter på hf.”. Hvordan det konkret kommer til at foregå, får I selvfølgelig at vide, så snart der er meldt konkrete retningslinjer ud fra ministeriet, og vi har haft en chance for at forholde os til dem på skolen.

Du kan læse nyheden og aftaleteksten på UVM’s hjemmeside hér: https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2020/apr/200406-3-gere-og-2-hfere-skal-til-faerre-proever-til-sommer
Hvordan de afsluttende bedømmelser kommer til at foregå på Hf-enkeltfag og AVU, ved vi fortsat ikke, og det samme gælder trinprøver på FVU. Det afhænger også af forhandlingerne i Folketinget.

Gallafest
Gallafesten som har været planlagt til 1. maj udskydes på ubestemt tid. Forbuddet mod at samles mere end 10 mennesker gælder indtil videre frem til 10. maj. Hvordan verden ser ud på den anden side af den dato, og om det bliver muligt at afholde gallaen på et senere tidspunkt, ved vi jo simpelthen ikke nu. Det er virkelig en svær og tung beslutning at skulle udskyde og måske senere aflyse gallafesten, for den er vigtig del af hele det sociale liv på skolen, og en begivenhed som er med til at markere en afslutning på jeres uddannelse her hos os. Lige nu er der desværre bare andre forhold som er mere tungtvejende.

Hvad betyder det, at undervisningen er virtuel?
At undervisningen er virtuelt betyder, at din kontakt med skolen og dine lærere foregår via internettet, fx Ludus, Teams, mail, og lignende.
Der vil være lektier, forberedelse, skriftlige opgaver, fuldstændigt ligesom du er vant til, men du skal regne med mere selvstændigt arbejde end normalt.

Hvordan er jeg studieaktiv, når undervisningen er virtuel?
Som elev eller kursist har du stadig pligt til at deltage aktivt i undervisningen, også selvom den nu foregår på en anden måde. Undervisningen bliver ikke udskudt, den er i gang!
Gå ind på Ludus alle hverdage og tjek dine lektioner og dine beskeder. Læs materiale fra dine lærere, se præsentationer, deltag i webinars, løs opgaver, og så videre. Det er dine lærere som informerer dig om, hvad du konkret skal lave i de enkelte fag.
Kontakt også din lærer, hvis du på nogen måde er i tvivl om, hvad der forventes af dig i de enkelte fag, eller du er i tvivl om noget fagligt.
Det er vigtigt at du holder dig studieaktiv, første og fremmest for din egen skyld, da der jo er eksamen snart. Desuden vil elever og kursister, der ikke deltager aktivt i den tilbudte undervisning kunne blive anset for at have fravær.

Hvad gør jeg, hvis jeg bliver syg?
Hvis du er for syg til at følge undervisningen og dermed være studieaktiv, så skal du som altid give dine lærere besked på Ludus Web.

Kan jeg få hjælp til IT?
Du kan stadig få hjælp til IT, som har med skolen at gøre. Skriv til vores IT-supporter, Dennis Loft Kristiansen på e-mail: it-elev@thlangshf-vuc.dk

Lektiehjælp for elever/kursister med dansk som andetsprog
Hvis du er tosproget og har brug for lektiehjælp kan du fx melde dig ind i Facebook-gruppen DFUNK lektiehjælp – Dansk Flygtningehjælp Ungdom.

Hvilke online-materialer har vi adgang til?
I din klasse eller på dine hold har I måske brugt nogle særlige sider, og her kan du spørge din lærer, hvis du er i tvivl.
Alle elever og kursister på skolen har adgang til Systime.dk. Når du er logget ind her, har du desuden adgang til både Gyldendal Gymnasium, Forlaget Columbus og Dansklærerforeningens Forlag.
Husk også Restudy, og kongevej.dk (AVU).
Du kan naturligvis også benytte bibliotekernes digitale adgang på: https://silkeborgbib.dk/e-materialer, og på siden https://silkeborgbib.dk/studie kan du læse mere om, hvordan du får adgang til digitale materialer og hvordan du får vejledning fra biblioteket.

Kan jeg stadig kontakte skolen?
Ja, det kan du! Udover IT og dine lærere er du velkommen til at kontakte os i ledelsen.
Studievejledning, SPS, OBU og FVU: kontakt studiestøttechef Vivi Madsen, vm@thlangshf-vuc.dk
Uddannelsesområdet (HF eller AVU): kontakt vicerektor Robert McCluskey, rmc@thlangshf-vuc.dk
Alt og øvrigt: kontakt rektor Nanna Skulvad, nsk@thlangshf-vuc.dk

Hvad med min SU?
Du får SU fuldstændig som du ellers ville have fået, men det er et krav, at du er studieaktiv. Læs afsnittet ”Hvordan er jeg studieaktiv…”.

Kan jeg få min SPS-vejledning?
Ja. Du kan kontakte din SPS-lærer hvis du er i tvivl. De vil hjælpe dig på den måde og i det omfang, som du har brug for.

Hotline for sårbare unge og deres familier
Hotlinen er for alle unge og deres forældre – men er særlig relevant for sårbare unge og deres familier. Fx unge, der i forvejen er pårørende til en alvorligt syg forælder eller søskende. Eller unge, som faktisk oplever at have Coronasmitte inde på livet i familien. Hotlinen er også relevant for unge, der fx er meget ængstelige eller lider af angst.
Ring til hotlinen på 6916 1667.

Information om Corona for dig, som ikke har dansk som modersmål
Mino Danmark videreformidler vigtige informationer og opdateringer, som den danske regering, sundhedsstyrelsen og andre myndigheder udsender til borgere om COVID-19 situationen, på mange af de sprog, der tales i Danmark. Find informationen her: www.mino.dk/covid19

Studievalg Danmark
På grund af de nye retningslinjer fra myndighederne ift. Corona-smitte, aflyser vi vejledning via fysisk fremmøde pt.
Det vil fortsat være muligt at booke tid til vejledning på de allerede oprettede træffetider. Dog vil du blive ringet op i stedet for, at vi mødes. Booking foregår via: www.studievalg.dk/book
Du er også velkommen til at ringe til os på tlf.: 33 33 20 00, eller direkte til Trine Andersen på 33 33 20 40. Du er også velkommen til at sende en mail til tva@studievalg.dk

Hvor kan jeg holde mig opdateret om Corona-situationen?
De danske myndigheder informerer løbende om situationen på www.coronasmitte.dk.
Hvis du har dansk som andetsprog kan du læse mere hér: http://www.ouh.dk/wm486604

Venlig hilsen
Ledelsen

Share This