Vælg en side

Den nye 3-årige HF3 er tilrettelagt med fokus på overskuelighed, ro i hverdagen og den samme høje faglighed som på den ordinære HF.

Hos TH. LANGS HF & VUC (THL) har man gennem mange år erfaret, hvordan unge med diagnoser inden for bl.a. autismespektret, har svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse på almindelige vilkår. ”Samtidig stilles der de samme krav til dem, som til alle andre, når de skal videre i uddannelsessystemet,” fortæller vicerektor Robert McCluskey fra THL.

Overskuelighed og faste rammer
Den udfordring ønsker THL at hjælpe de unge med via den nye 3-årige HF3, som er en HF-enkeltfagsuddannelse. I modsætning til almindeligt enkeltfag, så tilrettelægges HF3 som en klasse, hvor man følger alle fag med de samme klassekammerater. Derudover får HF3 sine egne lokaler; et fast klasselokale samt et lokale, hvor man vil kunne trække sig tilbage, arbejde selv eller i grupper. Alt sammen er med til at give lige netop den overskuelighed i hverdagen, de unge har brug for.

Samtidig er der tilknyttet en fast støttekoordinator, som hjælper den enkelte unge med netop deres forløb, og alle undervisere har særlig erfaring med at undervise unge med diagnoser.
”HF3 er også tilrettelagt med stor fokus på høj faglighed,” siger Robert McCluskey. ”Det faglige indhold og kravene er fuldstændig de samme, som på den ordinære HF. Blot er fagene delt ud over tre år og suppleret med SPS (specialpædagogisk støtte) i dagligdagen.”

Glæde over nyt tilbud
Hos THL har man allerede oplevet en stor glæde fra bl.a. kommunens UU-vejledere over det nye tilbud. ”Der findes ikke den mulighed andre steder i byen i dag,” siger Robert McCluskey. ”Det betyder, at elever med diagnoser tidligere ofte måtte køre i taxi til andre byer, eller måske slet ikke fik det rigtige uddannelsestilbud, og måske endda er droppet ud.”

Det praktiske
HF3 er for unge mellem 16 og 30 år, som har en dokumenteret diagnose inden for autismespektret, angst, mv., og som har afsluttet 9. eller 10. klasse for minimum ét år siden.

Der ansøges ved at udfylde et ansøgningsskema på skolens hjemmeside. Når THL har modtaget ansøgningen, indkaldes alle, som er i målgruppen, til en optagelsessamtale med skolens HF3-koordinator og en lærer eller læsevejleder.

Artikel i Midtjyllands Avis

Share This