Vælg en side

TH. LANGS HF & VUC gennemfører inden jul 2019 en bekendtgørelsesfastsat elevtrivselsundersøgelse på det 2-årige HF.

Informationsmateriale kan ses her:
Bekendtgørelse om måling af elevers trivsel i de gymnasiale uddannelser. Læs den her
Informationsbrev om trivselsmålingen til gymnasieelever 2019. Læs den her.

Share This