Vælg en side


De tre HF & VUC-skoler i Randers, Horsens og Silkeborg går sammen om de administrative opgaver. ”Sammen er vi stærkere” pointerer de tre rektorer, som går nye veje for at værne om ressourcerne til kerneopgaven – undervisningen.

Randers HF & VUC, Horsens HF & VUC og TH. LANGS HF & VUC (THL) i Silkeborg har gennem en årrække haft et tæt samarbejde på bl.a. ledelsesniveau. De tre skoler har mange fælles værdier og et stort ønske om at værne om VUC-ånden på skolerne og i lokalområderne. Nu udbygger de samarbejdet på det administrative område

Sammen er vi stærkere
De tre rektorer Dinna Balling (Horsens), Lena Søllingvraa Lindblad (Randers) og Nanna Skulvad (Silkeborg) startede i sommeren 2019 en dialog om at samle kræfterne og styrke de fælles kompetencer på det administrative område. Skolerne har et stort ønske om fortsat at kunne udvikle og styrke kerneopgaven med undervisningen både på HF og VUC-området, men er samtidig også meget opmærksomme på, at de hver især bliver mindre enheder efter bl.a. FGU-reformen.

”Det gør det nødvendigt at tænke nye veje,” siger de tre rektorer. ”Vores mål med samarbejdet er således både at styrke udviklingen og driftssikkerheden i de administrative opgaver, værne om ressourcer til undervisning og udnytte stordriftsfordelene.”

Opbakning fra de tre formænd
De tre rektorer får stor opbakning til beslutningen fra deres bestyrelsesformænd, som fremhæver en række gevinster ved det nye samarbejde. Charlotte Juhl Andersen formand for bestyrelsen hos Horsens HF & VUC siger:

”Vores tre rektorer viser her rettidig omhu, som samtidig åbner mulighed for, at alle tre skoler kan blive endnu stærkere på det administrative område. Vi har i løbet af de seneste år oplevet mere og mere komplekse administrative opgaver, som vi nu kan blive endnu skarpere til at løse ved at samle kræfterne. Vi bliver også mindre sårbare i dagligdagen. Det kommer naturligvis til at tage tid, men jeg forventer, at det vil give et løft i kvaliteten både for vores medarbejdere og elever/kursister.”

Peter Lykke- Olesen formand for bestyrelse på THL supplerer: ”Det er en rigtig god idé, da en yderligere professionalisering af vores administration også øger muligheden for at tiltrække endnu dygtigere medarbejdere. Det åbner desuden mulighed for at værne om de enkelte skolers undervisning samtidig med, at vi opnår en besparelse.”

Han bakkes op af Lars Bang bestyrelsesformand på Randers HF & VUC. ”En af de helt store fordele er også, at vi får mulighed for at opbygge et stærkere fagligt miljø omkring hele det administrative med flere medarbejdere. Det giver bedre muligheder for faglig sparring og fintuning af hele området og ikke mindst større udviklingsmuligheder til den enkelte medarbejder.”

Processen er startet
De spændende tanker bag det nye samarbejde er netop blevet præsenteret for medarbejderne på de tre skoler. Den nye fælles funktion får til huse i Randers, men forankres også lokalt på de to andre skoler.
Processen med at finde frem til, hvilke arbejdsopgaver der præcist skal følge med over i den nye funktion, og hvordan de enkelte opgaver organiseres mest hensigtsmæssigt, er også startet op . Her involveres alle de tre skolers medarbejdere. Sideløbende er rekrutteringen af den nye økonomi og administrationschef også igangsat.

Et opgør med ”vi plejer”
De tre rektorer fortæller, at den nye fælles funktion efter planen går i luften fra 1.maj 2020. De er alle meget opmærksomme på, at det kommer til at tage tid at få det nye fællesskab etableret og indarbejdet i de tre organisationer. ”På alle tre skoler skal vi være parate til at gøre op med, hvad vi ”plejer”, og det vil helt naturligt kræve tilpasning og tilvænning,” siger de tre rektorer. ”Vi har brug for at gå nye veje og har stor tiltro til, at denne model bliver et bedre tilbud både for vores medarbejdere og for de studerende.”

Share This