Vælg en side

Det er med glæde, vi har budt velkommen til over 450 nye (og gamle) elever og kursister på TH. LANGS HF & VUC (THL). Vi ser frem til skoleåret og det fælles arbejde med at bringe alle godt videre både fagligt og socialt.

I år er 155 nye elever på den 2-årige HF, 120 2. års HF’ere, 120 elever på HF-enkeltfag og 55 AVU kursister startet hos os efter sommerferien.

”Vi agerer nu i en lidt ny verden,” fortæller rektor Nanna Skulvad. ”Med det nye FGU (Forberedende Grundforløb) har vi ikke længere kursister under 25 år på vores AVU (Almen voksenundervisning) forløb, da de er flyttet til FGU Midtjylland, der har afdelinger både i Viborg og i Silkeborg. Det betyder også flere af vores kolleger er overflyttet til denne nye institution. Vi er naturligvis kede af at skulle sige farvel til både kolleger og kommende kursister, men respekterer også, at der politisk nu er besluttet denne ændring.”

Bred pallette
På THL tilbydes også i år en meget bred pallette af uddannelser, og vi har fortsat stor fokus på at bringe den enkelte elev eller kursist godt videre. HF-uddannelsen både som fuldtidsstudie og enkeltfag har rigtig gode betingelser på THL. Her oplever vores elever både en høj faglighed og en stor rummelighed. Netop en kombination, som mange søger.

Også på områder som ordblindeundervisning, dansk som andetsprog, læsetræning, og opgradering af 9. – 10. klasses kompetencer, kan vi på THL noget særligt. Vores kompetente lærerstab har mange års erfaring med netop at møde de enkelte kursister der, hvor de er og tage udgangspunkt i at få dem godt videre herfra.
Det gælder også, når vi møder medarbejdere i flere af de lokale virksomheder, som har behov for en faglig opgradering.

Tredje år med reformen
”I år starter tredje hold på HF efter reformen i 2016,” fortæller Nanna Skulvad. ”Vi har gode oplevelser med, at flere nye elever nu kommer direkte efter 9. klasse. Samtidig ser vi, at vores 2. års elever med stor interesse vælger den fagpakke, som netop har deres største interesse. Det betyder, at vi i alt har startet seks linjer op.

De opstartede linjer i år er:

HF Business
På HF Business er det samfundsfag og erhvervsøkonomi, som profilerer linjer, som er for dem, som interesserer sig for salg og marketing, og samtidig gerne vil have en almen gymnasial uddannelse. Der er fokus på, hvordan økonomi fungerer for både den erhvervsdrivende og for samfundet, og hvordan den enkelte kan bruge dette til at skabe sin fremtid.

HF Health
På HF Health er det fagene biologi og psykologi, der profilerer linjen, og der er fokus på at forstå mennesket og dets omgivelser med afsæt i både biologiske og psykologiske forklaringsrammer.

HF People
På HF People arbejdes med fag, der er optaget af menneskelige relationer – både i forhold til børn, voksne og det samfund, vi er en del af. I linjefagene samfundsfag og psykologi er det netop individets udvikling og ageren i verden, der er omdrejningspunktet.

HF Force
På HF Force er det fagene idræt og psykologi, der profilerer linjen. Man vil derfor komme til at udfordre egen fysisk styrke, og vil arbejde med, hvordan man kommunikerer og samarbejder i pressede situationer.

HF Mind
På HF Mind vil man gennem linjefagene psykologi og filosofi komme til at beskæftige sig med menneskets sanser, tanker, læring, følelser, handlinger og udvikling. Der arbejdes med de dybere spørgsmål og reflekteres over mulige svar og argumenter.

HF Tech
På HF Tech har man, ud over det obligatoriske fag Naturvidenskabelig Fagpakke, fagene Matematik på B-niveau og Fysik på C-niveau. Dette giver et solidt fundament til at kunne forstå, hvordan al den teknologi, vi omgiver os med, fungerer.

Ser frem til skoleåret
Vi glæder os til det nye skoleår og et udviklende samarbejde, som bringer den enkelte elev og kursist godt videre. I denne proces spiller vores samarbejde i Campus Bindslevplads en rolle med de mange tværfaglige aktiviteter og udviklingsmuligheder.

Share This