Vælg en side


To dages historieeksamener på TH. LANGS HF & VUC (THL) er gået godt. Det har fået AVU-lærer Sigrid Dræby Reiersen til at tænke over nogle af de positive historier, hun i forløbet har været vidne til blandt THL’s to-sprogede kursister.

”De er gået ud med flotte karakterer, som resultat af et grundigt arbejde og en fordybelse i Danmarks historie, ”fortæller Sigrid og fortsætter:. ” Her følger et udpluk af dagenes gode historier:

Grundloven
Tre kursister (fra Iran, Eritrea og Syrien) havde valgt Grundloven som emne. De respekterer alle Grundloven, de var oprigtigt interesserede i, hvordan Danmark fik sin Grundlov, hvilke rettigheder, pligter og friheder, vi danskere har. En fin tråd omkring kvinders stemmeret til kvindelig statsminister. En der udtrykte, at han aldrig havde prøvet at stemme og virkelig glædede sig til at få lov til det en dag. Ligeledes blev der perspektiveret til hjemlande og fik mig til at tænke over, hvordan vi ofte tager meget for givet.

Udvandring til Amerika
En kursist fra Eritrea gjorde rede for udvandringen til Amerika. Flotte overvejelser om push-pull effekt, mødet med det fremmede land (sprog, kultur og modgang). Perspektivering til egen flugt og mødet med det nye land, som han i øvrigt satte stor pris på.

Christian 7. og Struensee
En kursist fra Somalia havde valgt Christian 7. og Struensee. Han kom så flot igennem, gjorde rede for oplysningstankerne, filosofferne -linjer op til Grundloven og 2. verdenskrig.

Mange nedslag i Danmarks historien
Derudover 13 andre flotte, solide præstationer med nedslag i Danmarks historie – alt fra Harald Blåtand til Hvidstengruppen. Jeg er glad og stolt over vores kursisters eksamen!”

Share This