Vælg en side

Læs debatindlæg i Midtjyllands Avis af vores bestyrelsesmedlem Poul Elmegaard

Læs indlægget i avisen

UDDANNELSE VUC er voksenuddannelsescentre, der er i alle kommuner, som sikrer uddannelse til mennesker, der af den ene eller anden årsag, ikke har gået den direkte vej i uddannelsessystemet. VUC underviser på grundskoleniveau (9.-10. klasse) og på gymnasialt niveau med HF, der er 2-årig eller med enkeltfag. Eleverne har en gennemsnitsalder på 25 år. Disse forløb har sikret virkelig mange videre i livet og skabt grundlaget for at eleverne kunne uddanne sig som fx sygeplejerske, lærer eller universitetsuddannelser.

De flest er enige om, at alle, der kan bidrage, skal bidrage. Men det kan snart være fortid. Samtlige HF & VUC’ere er voldsomt presset af regeringens og DF’s nedskæringer, stramninger og andre fiksfakserier, der gør det meget svært at se en fremtidig udvikling, særligt for de elever der ikke har gået den direkte vej. Flere skoler er blevet lukket eller kraftigt reduceret, noget der særligt rammer yderområderne, og endnu flere skoler er på vej i samme retning.

I FN’s verdensmål 4, står der: »Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring« – det er netop lige hvad VUC og HF gør, sikrer at alle kan blive opkvalificeret, hvad enten det er for at fastholde eller oparbejde kompetence. En ting er sikkert, at fremtidens krav til udvikling og uddannelse vil både ændre sig og vokse.

VUC er med til at sikre et uddannelsessted der løfter både stærke og svagere elever og dermed understøtter social mobilitet og ikke mindst kulturel integration.

Fremtidens arbejdsmarked har brug for fleksible uddannelsesmulighed til nye som gamle medarbejdere.

Selvom Th. Langs HF & VUC er veldrevet, er der problemer og bekymring for fremtiden. Jeg kender situationen, som bestyrelsesmedlem. Derfor vil jeg gerne i det nye folketing slås for at de seneste års nedskæringer stoppes nu. SLUT med 2% omprioriteringsbidraget

I Italien var det en bro, der styrtede sammen. I Danmark kan det blive en »undervisningsbro« der bryder sammen. Uanset hvilken, er det altid befolkningen, der kommer til at betale den største pris.

Vi skal en ny retning for Danmark. Tør vi, kan vi.

Share This