Vælg en side

I starten af februar kom den nye direktør for FGU på besøg hos TH. LANGS HF & VUC (THL). Det blev et positivt og værdifuldt møde som lover godt for det kommende samarbejde.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) er et resultat af Folketingets reform af det forberedende område, som skal styrke indsatsen for den ungegruppe under 25 år, som ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen. FGU skal ruste denne gruppe blandt de unge til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en ungdomsuddannelse eller komme i varigt job

I forbindelse med etablering af den Forberedende Grunduddannelse skal syv medarbejdere fra THL overflyttes/overdrages til den nye uddannelsesinstitution FGU-Midtjylland, der får hovedsæde i Viborg med afdeling i Silkeborg.

Ny direktør er netop tiltrådt
Janne Mylin er udnævnt direktør for FGU-Midtjylland, og hun startede i jobbet 1. februar. Få dage efter kom hun på besøg hos THL for bl.a. at hilse på nogle af sine kommende medarbejdere.

Værdifuldt møde
Janne Mylin havde således møde med de fem lærere samt den administrativ medarbejder og den pedel, som skal overflyttes pr. 1 august 2019. Alle havde en god fornemmelse efter mødet. ”Vi er rigtig glade for Janne Mylin kom på besøg, og have en rigtig god dialog med hende. Hun lyttede med stor interesse til vores erfaringer og input til, hvordan den nye institution kan organiseres – også med plads til de lokale særpræg, som findes i dag,” fortæller rektor Nanna Skulvad. ”Vi har allerede aftalt hun snart kommer forbi igen til en nærmere dialog.”

Share This