Vælg en side


Hos TH. LANGS HF & VUC (THL) oplever man en stødt stigende interesse for den 2-årige HF-uddannelse. Omkring 150 unge og deres forældre kom for at høre nærmere om uddannelsen, da THL holdt orienteringsaften.

Det var stor aktivitet og spørgelyst, da THL holdt orienteringsaften om den 2-årlige HF. ”Det er fortsat nyt for mange, at eleverne kan starte lige efter 9. klasse, og at en HF giver adgang til videre uddannelse på lige fod med STX, HHX og HTX,” fortæller rektor Nanna Skulvad.
”Hertil kommer en stor interesse for vores udvalg af faglinjer, som de unge skal vælge imellem på 2. år. Med linjerne kan de rette deres ungdomsuddannelse efter interesse og mod en evt . kommende videre uddannelse. De har også valgfag og kan eksempelvis på nogle linjer (Force, Health og Mind) vælge psykologi, hvilket er meget populært.”

Tæt på Nana og Jacob
Nana Kierstejn og Jacob Meier fra henholdsvis 2. og 1. år på HF-uddannelsen var også med på podiet til orienteringsaften og fortalte om, hvordan de oplever HF-uddannelsen og THL som skole. For Jacob blev det afgørende med god tid til den enkelte elev og mindre fokus på karaktererne, da han valgte HF som sin ungdomsuddannelse. Samtidig var det også et stort plus for Jacob, at man på THL har god plads til kreativitet, da han er rigtig glad for at spille musik.

Rummelig skole
”Mange lytter desuden med glæde til, at vi er en meget rummelig skole, som både er et godt sted at være og et godt sted at lære,” fortætter Nanna Skulvad. ”Vi har blik for den enkeltes situation, når eleverne starter hos os og samtidig stor fokus på høj faglighed. Det går fint hånd i hånd.”

Stor spørgelyst
Denne aften var der desuden mulighed for at deltage i en kortere undervisningssession i eksempelvis dansk, engelsk, matematik eller samfundsfag. Samtidig kunne de fremmødte tale om uddannelsen med lærere, læsevejledere, studievejledere, mentor og nuværende elever. Mange valgte at tage en helt konkret snak med netop en studievejleder for at få et nærmere indtryk af deres muligheder.

Vil du vide mere?
Ansøgningsfristen til den 2-årig HF er 1. marts. Alle interesserede, som har spørgsmål om uddannelsen er meget velkomne til at kontakte skolens studievejledere. Du kan lave en aftale her

Du kan se her, hvad studievejlederne har fortalt om på orienteringsaften.

Share This