Vælg en side


På TH. LANGS HF & VUC tilbyder vi seks forskellige linjer på 2. år af HF-uddannelsen. Det giver vores elever gode muligheder for at målrette deres HF til den videre uddannelse, de drømmer om. En af linjerne er Health.

HF Health er målrettet de elever, som gerne vil arbejde med mennesker – specielt sundhedsfagligt. ”Vi gør meget ud af at ruste eleverne til at forstå mere om interaktionen mellem mennesker. De skal turde investere noget af sig selv i deres arbejde og at blive berørte både fysisk og psykisk, fordi det kan være en stor del af deres kommende dagligdag.” Det fortæller lærer Mette Nybye Sørensen, som underviser på Health og oprindeligt er uddannet sygeplejerske.

Forstå mennesket
På HF Health er det fagene biologi og psykologi, der profilerer linjen, og der vil derfor være fokus på at forstå mennesket og dets omgivelser med afsæt i både biologiske og psykologiske forklaringsrammer. Gennem det frie valgfag kan eleven være med til at tone linjen i en retning, som har særlig interesse. Eleven kan eksempelvis vælge at tone sin linje med fag som kemi eller matematik. I projekt- og praktikforløbene får eleven mulighed for at undersøge og arbejde med praksisnære problemstillinger i forhold til krop, sundhed, ernæring, miljø og meget andet.

Arbejde med dilemmaer
I en stor del af undervisningen arbejdes der med de dilemmaer, som ofte opstår i interaktionen mellem ”systemet” (den sundhedsfaglige person) og den enkelte patient. ”Det kan eksempelvis være situationer, hvor man finder ud af, at et barn bliver mishandlet af sine forældre. Her skal man fortsat behandle dem respektfuld og ikke dømmende, selvom det umiddelbart kan være svært,” fortæller Mette. ”Der kan være mange facetter i årsagen til, at forældrene handler, som de gør. Det skal vi lære eleverne at kunne se ind i.”

Her får de en smagsprøve
Det vigtige med arbejdet på linjerne er, at eleverne bliver klogere på, hvad de gerne vil. ”Vi kan kun give dem en smagsprøve,” siger Mette. ”Det kan så forhåbentligt gøre dem klogere på, om det er den rette vej for dem – eller om de vil vælge en anden vej. Et fravalg er også et klogt valg.”

Der vil komme omtale af de øvrige linjer i de kommende uger.

Share This