Vælg en side


På TH. LANGS HF & VUC (THL) har vi også særlig fokus på vores HF-elever med læse- og skrive vanskeligheder. Det har det meget positive resultat, at vores studerende med ordblindhed klare sig mindst lige så godt som deres jævnaldrende

Erfaringerne fra THL med elever som har brug for ekstra støtte til læsning og skrivning er meget positive. Det harmonerer ”heldigvis” ikke med den store undersøgelse, som netop er blevet offentliggjort fra Egmontfoden. Den viste, at ordblinde klarer sig dårligere end deres jævnaldrende. På THL klarede de sig på samme niveau og flere bedre.

Tallene bekræfter
”Når vi ser på tallene for de seneste år har vores elever på SPS (specialpædagogisk støtte i form af IT-hjælpemidler ) klaret sig bedre eller på samme fine niveau som vores øvrige elever.” Det fortæller rektor Nanna Skulvad

Screening ved opstart
THL gør således en målrettet indsats for at hjælpe dem med særlige behov. Der tilbydes en screening kort efter eleverne er startet og viser testen, at der er et behov for hjælp, tages en individuel samtale med eleven for at få klarlagt det specifikke behov. Flere elever har allerede arbejdet med specifikke værktøjer i Folkeskolen eller på efterskolen, som THL kan hjælpe dem med at komme videre med.

Nanna er godt på vej
Det gælder bl.a. for Nanna Brandt Pedersen, som går på den 2-årige HF, er ordblind og derfor har brug for ekstra støtte til læsning og skrivning samt vejledning bl.a. om brug af IT-værktøjer i sin uddannelse. ”Det har en en stor betydning for mig, at THL tilbyder SPS,” fortæller Nanna.

SPS er specialpædagogisk støtte i form af IT-hjælpemidler, der kan støtte elevens læsning og skrivning herunder udvikling af læse- og skriveteknikker. Samtidig hjælper SPS-vejlederen med at tilrettelægge større skriftlige opgaver, og de konkrete lektier eleven sidder med.

Ruster mig til videre uddannelse
Nanna tilbringer nogle timer hver uge sammen med sin SPS-vejleder, hvor hun får hjælp til nogle af lektierne og lærer, hvordan hun bedst bruger de forskellige IT-værktøjer. ”Hermed bliver jeg også rigtig godt rustet til min videre uddannelse. Jeg har planer om at læse videre, men ved endnu ikke til hvad,” siger Nanna.

Gode erfaringer med ordblindeundervisning
”Vi har helt generelt rigtig gode erfaringer med vores tilbud til elever og kursister med læse- og skrivevanskeligheder,” siger Nanna Skulvad. ”Vores lærere er rigtig dygtige til at tage udgangspunkt i den enkelte elev og hjælpe dem videre herfra. Det betyder også, at vi oftest oplever, at vores ordblinde HF-studerende består deres eksamen og kommer videre i uddannelsessystemet efter afsluttet HF-eksamen – præcis som deres kammerater.”

Share This