Vælg en side

Christine Øhlenschlæger er ny læsevejleder på TH. LANGS HF & VUC. Christine har været ansat på skolen siden 2014, som underviser i dansk på HF og som studiestøttelærer. Christine blev uddannet som læsevejleder i 2013, da hun var ansat på Teknisk Gymnasium Skive.

I august 2018 blev hun en del af læsevejleder-korpset sammen med Birgitte Møballe, og de to arbejder tæt sammen om de enkelte elever, som har læse/skrive vanskeligheder på det 2-årige HF og HF-enkeltfag.

Screening ved opstart
”På skolen gør vi en målrettet indsats for at hjælpe dem med særlige behov,” fortæller Christine. ”Vi tilbyder en screening kort efter eleverne er startet hos os. Viser testen, at der er et behov for hjælp, tager vi en individuel samtale for at få klarlagt det specifikke behov. Flere elever har allerede arbejdet med specifikke værktøjer i Folkeskolen eller på efterskole, som vi kan hjælpe dem med at komme videre med. Andre er ikke tilbudt hjælp tidligere.”

Specialpædagogisk støtte (SPS)
Viser den gennemførte test et behov for hjælp, kan eleven i samarbejde med læsevejlederen søge om specialpædagogisk støtte (SPS) i form af IT-hjælpemidler (programmer til PC og MAC, der kan støtte læsning og skrivning). Derudover kan læsevejlederen søge om studiestøttetimer, således at eleven kan få individuel hjælp til at udvikle læse- og skriveteknikker og tilrettelægge skriftlige opgaver. Studiestøtten tager altid udgangspunkt i de konkrete lektier og opgaver, eleven arbejder med.
Kursister, som har andre støttebehov på grund af fx ADHD, Aspergers o.l. samt fysiske funktionsnedsættelser, kan læsevejlederne også hjælpe med at søge om forskellige former for studiestøtte (SPS) til at gennemføre uddannelsen.

Sparring med kolleger
Læsevejledningen foregår i tæt samarbejde med den enkelte elevs studievejleder og øvrige undervisere. ”Vi har et tæt samarbejde, så vi får det fulde overblik over, hvordan den enkelte elev bedst hjælpes, både når de er hos os til læsevejledning, og når de er i klassen til undervisning. De skal følge sig godt tilpas i klasserummet. Det er her hele den gode udvikling starter,” siger Christine.

Åben omgangstone giver accept
Hun oplever også, at de enkelte elever er rigtig gode til at hjælpe hinanden. ”Nogen har totalt styr på alle IT-hjælpemidler og giver gerne deres viden videre til deres medstuderende,” siger hun og fortsætter: ”Der er en åben tone på skolen om det at have læse/skrive vanskeligheder. Det er også en stor hjælp for den enkelte elev at opleve den form for accept.”

Share This