Vælg en side

Den sidste dag i august var det nye kursist- og elevråd på ryste sammen tur i Gjern Bakker. Dagen bød på teambuilding, introduktion til arbejdsopgaverne og afstemning af forventninger.

20 medlemmer af elevrådet drog den 31. august til Landal Søhøjlandet i Gjern bakker sammen med skolens HF-uddannelseschef Niels Holm Greibe og lærer og studievejleder Sigrid Dræby Reiersen til en dag med fokus på det fremtidige arbejde i elevrådet.

Opbakning til elevrådet
”Det primære formål med dagen var at få rystet os godt sammen og dermed skabe et endnu bedre grundlag for det kommende arbejde,” fortæller elevrådsformand Jacob Odison. ”Niels gjorde det rigtig godt på turen og skabte perfekte rammer for dagen. Man mærker straks, at skolen bakker op om elevrådet.”

Gøre hinanden bedre
Som et led i dagens teambuilding skulle gruppen rundt på en forhindrings-/klatrebane og have to større planker med rundt på turen. Det krævede et godt samarbejde at få det til at lykkes. ”Det var super sjovt og en rigtig god fælles aktivitet,” fortæller Jacob. ”Mange af os har netop valgt at være med i kursist- og elevrådet for at være en del af fællesskabet i rådet og gøre skolen endnu bedre for den enkelte elev. Det kræver også, at vi er gode til at samarbejde og gøre hinanden bedre.”

Afstemme forventninger
Dagen blev desuden brugt på at få afstemt forventningerne til det fremtidige arbejde i kursist- og elevrådet herunder at få fastlagt de værdier, normer og mødekultur, der skal arbejdes ud fra. ”Vi er jo en bred aldersgruppe, som kan se forskelligt på flere ting. Det ser vi, som en stor styrke, når vi forstår at bruge det rigtigt,” siger Jacob. ”Vi glæder os til at arbejde med de emner, vi med input fra vores klassekammerater selv bringer frem, og at arbejde med skolens mærkesager herunder den øgede fokus på bæredygtighed.”

Share This