Vælg en side

Læs debatindlæg af rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF & VUC

Med regeringens seneste udspil om fremtidens erhvervsuddannelser, ser det ud til at grundlaget for VUC er ved at være forsvundet – og mange vil så med rette spørge sig selv ”og hvad så?” og tænke…der kommer vel bare noget andet i stedet

Og ja – det er jo også det, som ligger i udspillet, som på flere måder er udmærket. Det man blot ikke får med i den sammenhæng er, at et yderst velfungerende VUC- system, som har hjulpet mange voksne, som mangler almene faglige forudsætninger, ikke er gået den lige vej gennem skolesystemet, ufaglærte, ordblinde, to-sprogede flygtninge, indvandrere og mange flere til, at tage det næste skridt på deres uddannelses- og livsvej.

Den kompetence, store erfaring og det miljø vi på VUC har opbygget, med netop at hjælpe og understøtte alle disse grupper videre og herunder også de virksomheder, som netop har brug for en faglig opgradering af deres medarbejdere – den faglighed og vil man nu sprede for mange vinde.
Samtidig vil der blive færre tilbud, så de som bor i det, som så populært hedder udkants Danmark, kommer til at skulle køre rigtig langt efter voksen- og efteruddannelse
Med den opbygning vi har i dag, kan man bl.a. på TH. LANGS HF & VUC komme med meget få faglige kompetencer måske kombineret med ordblindhed – og afslutte herfra med en hel HF-eksamen og være klar til at gå videre i uddannelsessystemet eller til en erhvervsuddannelse.

Vores undervisere besidder omfattende kompetencer og har stor erfaring med de udfordringer, som mange af vores kursister har, og vi har gennem flere årtier opbygget en høj faglighed og en rummelighed, som danner grundlag for, at vi hjælper rigtig mange mennesker godt videre.

Vi har allerede i dag et yderst velfungerende samarbejde om uddannelses- og kursusforløb med både College 365, SOUS-Østjylland, Sprogskolen, professionshøjskolen VIA og erhvervsakademi DANIA i Silkeborg. Et samarbejde vi med fordel i stedet kan styrke og udbygge, fremfor at starte på noget nyt og sprede gode kompetencer

Jeg står derfor tilbage og tænker – hvorfor er det, man vil ødelægge noget, som fungerer rigtig godt?

Og det er der naturligvis rigtig meget politik i – og herunder mange hensyn som skal tages. Med den nye FGU reform, som blev vedtaget sidste år, forsvinder meget af vores aktivitet for unge under 25 år og med det nye udspil, bliver vores aktiviteter for dem over 25 år reduceret kraftigt.

Jeg vil derfor blot opfordre til, at vores politikere ser det fulde billede, inden de næste beslutninger tages. Så man ikke blot afliver et velfungerende VUC, og lader vores ekspertise gå fløjten for at sætte noget uprøvet i stedet med de risici, der følger med.

Se debatindlæg i MJA 

Læs også artiklen VUC’s mission – i historisk perspektiv, som er skrevet af Erling Klinkby. Han er tidligere forstander på VUC Lyngby, og bl.a. også har skrevet bogen ”Historien om VUC”,

Share This