Vælg en side

TH. LANGS HF og VUC afholder i september tre dage, hvor eleverne på 1.HF bliver introduceret til digitale ressourcer og medier for at få større kendskab til den digitale verden vi lever i.

Af Mette, Julie, Viktor, Maria og Ann, 1.K, 5/9/18

Formålet med de digitale dage er, at eleverne skal lære at bevæge sig rundt i de digitale medier. De skal kunne begå sig på nettet på en god måde, og de skal også kunne benytte digitale læremidler i undervisningen.

På førstedagen skulle vi lære at bruge Geogebra, Excel og WordMat. De digitale hjælpemidler er vigtige, da det kan hjælpe os en del med vores matematiske afleveringer igennem det kommende år og til den afsluttende eksamen til næste sommer. Vi fik også introduceret PowerPoint, hvor vi skulle lave en præsentation af os selv, da vi igennem årene kommer til at bruge værktøjet en del til bl.a. mundtlige afleveringer. Sidst på dagen skulle vi forberede en leg, som vi skulle lege næste dag på vores tur til Paradislejren.

Samværet ved Paradislejren
På anden dagen cyklede vi ud til en skov, tæt ved Paradislejren. Vi blev delt op i tre forskellige hold, som skulle rotere, når der var gået 45 minutter. Ved den første post skulle vi måle åens dybde samt se på dens indhold af sten og andet godt. Ved den anden post skulle vi se på de dyr, som vi fandt nede i åen. Vi skulle undersøge, hvilke arter vi fandt og kigge nærmere på, hvor mange vi fandt af hver. Ved den tredje post skulle vi tage nogle vandprøver, hvor vi skulle hælde vand ned i et glas, som der ikke måtte komme luftbobler med ned i. Derefter skulle vi pakke glasset ind i sølvpapir, da det ikke måtte lave fotosyntese. Derefter skulle vi lave tre forskellige vandprøver på tre steder ved åen. Vi skulle måle PH-værdien af de tre vandprøver og sammenligne dem med hinanden.

Da tiden var gået, og vi havde været ved alle posterne, skulle vi cykle hen til Paradislejren. Vi sad ved bænkene, hvor vi alle fik sandwich og vand, og nu kom det, vi alle havde ventet på. Vi skulle stille os samlet, og det første hold skulle præsentere den leg, som de havde forberedt dagen før. Vi alle havde et godt sammenhold, og vi kunne allerede mærke ved den første leg, at vi blev tættere med hinanden. Solen skinnede, og humøret var højt. Da vi alle havde fået sluppet vores indre legebarn ud, var det tid til at lave en fællessang. Sangen skal synges til introfesten på skolen og til afslutningsfesten. Vi sad længe og fandt på rim og remser, og det fik vi mange sjove grin ud af. Efter masser af sved og mange tårer af grin blev vi færdige til sidst.

Enden på de tre digitale dage
På den sidste dag skulle vi lave nogle opgaver ud fra de undersøgelser, vi havde lavet ved åen på andendagen. Vi skulle også bruge nogle af de programmer vi var blevet introduceret til på førstedagen i praksis

Refleksioner
Da vi i forvejen vidste en del om de digitale værktøjer, som vi fik præsenteret, fik vi genopfrisket vores viden om disse. Vi blev opmærksomme på, at vi skal bruge vores viden noget mere i vores arbejde i skolen. Vores hverdag bliver meget nemmere, når vi har en masse digitale hjælpemidler til vores opgaver.

 

 

Share This