Vælg en side

På mindre hold og med god plads til at tage udgangspunkt i den enkeltes behov, arbejdes med unge sårbare på TH. LANGS HF & VUC under projektet LIFT. Målet er at styrke deres faglige, personlige og sociale kompetencer.

LIFT (læring i et fagligt team) er et af UU Silkeborgs tilbud til de unge mellem 16 og 20 år, som ikke er klar til at starte på en ungdomsuddannelse, men på sigt kan blive bedre rustet til nye aktiviteter. Forløbene gennemføres på TH. LANGS HF & VUC, som netop har gode erfaringer med arbejdet med de unge, som ikke har fulgt den lige vej gennem uddannelsessystemet.

Formen pudses af
”Det er oftest fagligt super, dygtige elever, vi har med på LIFT projektet. De skal måske bruge en lidt længere vej til de faglige mål, men de opnår nogle rigtigt flotte resultater,” fortæller lærer Gitte Lauridsen. ”De har typisk været gennem en svær skolegang, hvor de måske er droppet ud, og har været udfordret på at få det til at fungere sammen med kammeraterne. Vi hjælper dem med at pudse formen af, så de får mod på- og lyst til at komme videre i uddannelsessystemet.”

Samarbejde og kommunikation er omdrejningspunkt
Netop det, at samarbejde og kommunikere med kammerater og lærere, kan være en af de store udfordringer for de unge på LIFT forløbet. Derfor giver det mening at være færre i klassen, hvor der også er fokus på netop at udvikle de sociale kompetencer. Det sker eksempelvis ved at arbejde med aktiv lytning, hvordan man bruger kropssproget, dilemmaspil, håndtering af forandringer og træning af small talk.

”Netop small talk kan være ekstra svært for de unge, vi har på disse forløb. De har mange dårlige erfaringer med i bagagen.” fortæller Gitte. ”Derfor har vi også koblet en mentor på holdet fra starten, som hjælper med at sætte aktiviteter i gang i pauserne, så de føles behagelige og ikke noget, de unge skal frygte.”

Kommer i mål med personlige målsætninger
Som et led i undervisningen i samarbejde og kommunikation arbejder Gitte også med faglige og personlige mål for den enkelte. ”Jeg tager flere individuelle samtaler med hver elev, hvor vi får skrevet ned, hvad de her især gerne vil have ud af forløbet,” siger Gitte. ”Det kan eksempelvis være mål, som at turde sige noget i klassen, komme hver dag til undervisningen og være mere åbne over for nye kammerater. Når de starter, har de ikke den store tro på, at de skal lykkedes. Derfor er det fantastisk at opleve, hvordan de blomstrer under forløbet og oftest kan vinge deres opstillede mål af som ”opfyldt”, inden de enten fortsætter på HF her i huset eller en anden videregående uddannelse.”

Share This