Vælg en side

Det er med glæde, vi har budt velkommen til over 550 nye (og gamle) elever og kursister på TH. LANGS HF & VUC. Vi ser frem til skoleåret og det fælles arbejde med at bringe alle godt videre både fagligt og socialt.

I år er 150 nye elever på den 2-årige HF, 150 2. års HF’ere, 200 elever på HF enkeltfag og 70 AVU kursister startet hos os efter sommerferien.

Nye HF-linjer
Vi går nu ind i det andet år med det ny-reformerede HF og vores 2. års elever har valgt sig ind på den fagpakke, som netop har deres største interesse. Det betyder, at vi i alt har startet seks linjer op.

De opstartede linjer er:

HF Health
På HF Health er det fagene biologi og psykologi, der profilerer linjen, og der er fokus på at forstå mennesket og dets omgivelser med afsæt i både biologiske og psykologiske forklaringsrammer

HF People (to hold)
På HF People arbejdes med fag, der er optaget af menneskelige relationer – både i forhold til børn, voksne og det samfund, vi er en del af. I linjefagene samfundsfag og psykologi er det netop individets udvikling og ageren i verden, der er omdrejningspunktet.

HF Force
På HF Force er det fagene idræt og psykologi, der profilerer linjen. Man vil derfor komme til at udfordre egen fysisk styrke, og vil arbejde med, hvordan man kommunikerer og samarbejder i pressede situationer

HF Mind
På HF Mind vil man gennem linjefagene psykologi og filosofi komme til at beskæftige sig med menneskets sanser, tanker, læring, følelser, handlinger og udvikling. Der arbejdes med de dybere spørgsmål og reflekteres over mulige svar og argumenter.

HF Tech
På HF Tech har man, ud over det obligatoriske fag Naturvidenskabelig Fagpakke, fagene Matematik på B-niveau og Fysik på C-niveau. Dette giver et solidt fundament til at kunne forstå, hvordan alt den teknologi, vi omgiver os med, fungerer.

HF Uni Naturvidenskab
HF Uni Naturvidenskab er for dem, som gerne vil læse videre på en af de naturvidenskabelige, sundhedsfaglige eller tekniske længere videregående uddannelser som f.eks. biologi, medicin eller ingeniør

Vi ser frem til at følge arbejdet på de enkelte linjer og vil ved en senere lejlighed fortælle meget mere om, hvilke spændende aktiviteter, der arbejdes med.

Mange Campus aktiviteter
Også på Campus Bindslevs Plads vil der være et højt aktivitetsniveau igen i år. Omdrejnings-punktet vil bl.a. være Heartbeat, som er et større projekt vedr. dannelse på tværs af de syv uddannelses- og kulturinstitutioner i fællesskabet. I den kommende tid skal vi bl.a. arbejde med FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling.

På Campus er der desuden fortsat mulighed for at deltage i lektiecafe, og der vil bl.a. også blive afholdt et Folkemøde i slutningen af september. Nærmere information følger.

Ser frem til skoleåret
Vi glæder os til det nye skoleår og et udviklende samarbejde, som bringer den enkelte elev og kursist godt videre. Vi arbejder i år for at blive en ”Grønt Flag skole”. Hvad det nærmere betyder, vil vi fortælle mere om senere. Vi kan dog allerede nu afsløre, at det handler om bæredygtighed.

Share This